תום הלב של רוב בבית משותף

התובעות מחזיקות ברוב קשיח בבית משותף בשכונת הדר בחיפה. הן הבעלות של שמונה דירות מתוך תשע.

הנתבעים הם הבעלים של הדירה התשיעית.

הנתבעים ביצעו עבודות בניה שכללו סגירת מרפסות ושינוי בחזיתות חיצוניות, מרב העבודה נעשתה במרפסות מקורות שממילא היוו חלק מדירתם.

התובעות התנגדו לבניה וזאת בטענה כי אין לנתבעים מטבע הדברים את הרוב הנדרש.

המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה קיבלה את טענות הנתבעים, אשר יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה, כי התנהלות התובעים נגועה בחוסר תום לב ובהתאם הישענותם על הרוב הקשיח לא תקינה.

אי לכך דחתה את התביעה להחזרת המצב לקדמותו.

לקריאת סיכומי הנתבעים בתיק לחץ כאן.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

תום הלב של רוב בבית משותף
Share by: