בניה ללא הסכמה בבית משותף

תביעה להחזרת המצב לקדמותו הוגשה למפקחת רישום מקרקעין בחיפה באמצעות משרד עורך הדין הפלר מחיפה.

בעלי דירה בבניין משותף בחיפה ביצעו בניה ללא היתר וללא קבלת הסכמה של יתר בעלי הזכויות בבניין.

הבניה כללה שינוי חזיתות ורכוש משותף.

בעלי הדירות פנו באמצעות עורך הדין הפלר בתביעה למפקחת רישום מקרקעין בחיפה בתביעה להחזרת המצב לקדמותו.

לקריאת התביעה לחץ כאן.

בנייה ללא הסכמה בבית משותף
Share by: