התנגדות לתת"ל 18 - חשמול רכבת ישראל באיזור קמפוס הנמל בחיפה

עו"ד איתי הפלר הופיע בירושלים מטעם כעשרה מתנגדים בפני הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות או בשמה המקוצר הות"ל.

העניין הנדון הינו תוכנית המתאר הארצית לחשמול מערך הרכבות בישראל.

ההתנגדות עניינה איזור העיר התחתית בחיפה שם לטענת המתנגדים הקרינה תסכן את הצעירים הגרים באיזור המתפתח. כמו כן החשמול ימנע חיבור הנמל בעתיד לעיר החתחתית זאת כאשר אופציות למנהור או לשיקוע המסילה באיזור זה. יש לאפשר את הגישה הישירה והבלי אמצעית לים ולנמל באיזור העיר התחתית הכה חשוב לחיפה ולישראל

לקריאה על תוכנית המתאר הארצית עבור לאתר משרד הפנים.

לקריאה על המאבק בתוכנית באתר XNET לחץ כאן.

התנגדות לתת"ל 18 
חשמול רכבת ישראל באיזור קמפוס הנמל בחיפה

Share by: