יצוג מקצועי בהליכים משמעתיים במוסדות אקדמאיים

הסתיימה הפרשה - נקבעה ההלכה.

בית המשפט העליון בהרכב של השופטים גרוניס, רובינשטיין ודנציגר פסק כי על אוניברסיטת חיפה לתקן את התקנון שלה

כך שלסטודנטים תינתן במקרים מסוימים זכות למנות עורך דין שייצגם בהליכי משמעת.

כך הגיעה לסיומה פרשה שהתחילה בהפגנת סטודנטים נגד הסרט גן עדן עכשיו באוניברסטית חיפה בינואר 2006.

הסטודנטים הואשמו בהפגנה לא חוקית וביקשו להיות מיוצגים ע"י משרד עו"ד הפלר. האוניברסיטה אסרה זאת עליהם וזאת כי הדבר מנוגד לתקנונה. הסטודנטים עתרו לבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות משרד עו"ד הפלר.

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את עתירתם. לקריאת הידיעה בנושא התיק במחוזי לחץ כאן. (יועלה בהמשך).

אוניברסיטת חיפה הגישה ערעור לעליון. לערעור הצטרפה כידיד בית המשפט לשכת עורכי הדין בישראל. בנוסף ניתנה תגובה של היועמ"ש. הסטודנטים יוצגו בעליון ע"י משרד עו"ד הפלר.

העליון פסק לפי דעת הרוב של גרוניס ורובינשטיין כי זכות הייצוג תהיה בהתאם למתווה שהמל"ג קבעה ובנוסף בכל מקרה בו התובע מטעם האקדמיה יהיה עורך דין הרי תהיה זכות ייצוג וכן במקרים בהם וועדות המשמעת יחשבו לנכון. ראוי לציין כי דעת המיעוט של דנצינגר תמכה בהותרת פסק הדין של המחוזי על כנו.

לקריאת פסק הדין באתר בית משפט העליון לחץ כאן.

לקריאה על פסק הדין באתר PSAKDIN.CO.IL לחץ כאן.

ההלכה בעליון
ייצוג מקצועי  בהליכים משמעתיים במוסדות אקדמאיים

Share by: