סופיות פסק המשקם - אגודה מול החבר

נדחתה המרצת פתיחה שהוגשה ע"י מושב נתיב השיירה, בה התבקש בית המשפט המחוזי בחיפה להורות על ביטול פסק דינו של המשקם אשר מונה מכח חוק ההסדרים.

פסק המשקם קבע כי פסק בורר שניתן בעניינו של המשיב, אינו פסק משקם סופי, וכפועל יוצא רשאי החבר להמשיך בתביעתו הכספית מול האגודה.

האגודה טענה כי המדובר בפסק סופי, כשהיא מייחסת משקל בלתי מעורער למילה הכתובה ולא לכוונת הצדדים, אלא שבית המשפט, קיבל את טענות החבר, אשר יוצג ע"י משרד עורכי הדין הפלר מחיפה, וקבע כי לא מדובר בפסק סופי, כיוון שזה אינו מסדיר את כלל המחלוקות בין החבר לאגודה.
בית המשפט המחוזי דחה את ההמרצה וחייב את האגודה בהוצאות.

לקריאת פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 20.9.2012 לחץ כאן.

סופיות פסק המשקם
אגודה מול החבר

Share by: