סילוק יד במושבים

סילוק יד ממקרקעין במושב
משרדנו המשמש כיועץ משפטי של מושב שזור, הגיש תביעה בשם האגודה כנגד חברים אשר החזיקו בשטח משבצת העולה על 30 דונם.

הנתבעים טענו לזכויות בקרקע כמו גם טענו טענה מקדמית לפיה משלא קיים הסכם משולש בתוקף, הרי שהאגודה נעדרת זכויות במשבצת שזור ולכן אין יריבות בין החבר לאגודה ו/או כי האגודה מנועה מלתבוע פינוי משטחי המשבצת. טענות הנתבעים נדחו.

התביעה התקבלה והנתבעים חויבו בהוצאות משפטיות בסך של 15,000 ₪.

לקריאת פסק הדין של בית משפט השלום בחיפה לחץ כאן.

סילוק יד במושבים
Share by: