ארכיב חדשות

The Hoefler Law Office

 פשרה בתביעה של חברת פלאפון
משרד הפלר הצליח להגיע לפשרה בנוגע לתביעה של חברת פלאפון נגד לקוחות שלה.

חברת פלאפון פתחה בהליכי הוצלפ נגד בעל ואשה על חוב כולל של כ - 27,000 ש"ח. (לפני הצמדה וריבית).

משרדנו ייצג את בני הזוג והצליח להגיע להסדר לפיו ישלמו רק 12,000 ש"ח שהם כ 40% מסכום החוב.

לקריאת הסכם הפשרה לחץ כאן.

ביטול מינוי בן ממשיך במושב
בית משפט לענייני משפחה בטבריה קיבל את תביעתה של אחות כנגד אחיה לעניין ביטול מינויו כבן ממשיך במשק הוריהם המנוחים.

התובעת יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה.

עיקר התביעה נסב על כתב המינוי וחתימות ההורים עליו: האם מזויפות הן או אותנטיות. בית המשפט קיבל את טענת הזיוף ובהתאם פסל את כתב המינוי.

בית המשפט אף חייב את האח בהוצאות משפט בסך של 20,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

הפרה יסודית של חוזה מכירת פטנטים
בית משפט השלום בחיפה קיבל טענות התובע שיוצג ע"י עו"ד הפלר כי הנתבעים הפרו הפרה יסודית חוזה מכר של זכויות בפטנטים שעשו עם התובע.

בית משפט קיבל עמדת התובע כי בוצעה הפרה יסודית ע"י הנתבעים וכי הם היו חייבים על פי החוזה לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בחוזה.

בית המשפט לא קיבל דרישת התובע לאכיפת החוזה וזאת כי התובע הודיע עוד טרם הגשת התביעה לנתבעים כי בשל הפרתם החוזה בוטל.

בית משפט לא פסק הוצאות בשל התנהגות הנתבעים בהפרת החוזה.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

סליחה, אפשר לתקן?
בית משפט לעניני משפחה בנצרת דחה בקשתו של תובע לתקן כתב תביעה. כמו כן דחה את מרבית בקשתו לפיצול סעדים.

מדובר בתובענה של בן נגד אמו לעניין זכותו להיות בן ממשיך במשק במושב. לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית של התובע וממש לפני שהוגשו תצהירי עדות ראשית של הנתבעים (האמא ובן נוסף מיוצגים ע"י עו"ד איתי הפלר) ביקש לתקן את התביעה. הנתבעים התנגדו לתיקון המבוקש.

בית משפט דחה את הבקשה וחייב את התובע בתשלום הוצאות לנתבעים ולאוצר המדינה.

לקריאת התגובה שהוגשה ע"י משרד עו"ד הפלר לחץ כאן.

לקריאת ההחלטה של בית המשפט לחץ כאן.

 הערעור התקבל - הקופות בחרמון לא יהרסו
בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את ערעורה של חברת הר חרמון אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר וקבע כי הקופות בכניסה לאתר הנופש והסקי לא יהרסו בשלב זה.

הקופות נהרסו ע"י כוחות צה"ל במהלך מלחמת לבנון השניה וכאשר הוקמו בשנית ע"י חברת הר חרמון נטען ע"י המשיבה (הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון) כי הבניה איננה חוקית.

הטעם לאי חוקיות הוא הצורך להסדיר תוכנית מפורטת לאישור וועדות התכנון החובקות אלפי דונמים ומעורבים בהם גורמים רבים, לרבות ביטחון, רשות הטבע והגנים. אישור תוכנית שכזו מטבע הדרכים אורך זמן רב וחברת הר חרמון הוכיחה לבית משפט כי היא פעלה ופועלת נמרצות בעניין זה.

בהתאם קבע בית המשפט המחוזי כי מתקיימות במקרה שלנו הנסיבות המיוחדות המתירות דחיית מועד ביצועו של צו הריסה.

לקריאת פסק הדין מיום 7.3.12 לחץ כאן.

האם מישהו שומע אותי?
לאחר שבית משפט השלום אסר על הגשת הקלטה של שיחה בין שני עדים, הוגשה בקשת רשות ערעור

לבית המשפט המחוזי.

המחוזי טרם פסק בעניין אולם בהחלטת ביניים רמז כי יש לשמוע את ההקלטה וזאת כי מדובר בעניין מהותי להוכחת התיק המנוהל. מה גם שההקלטה והתמלול שלה גולו במסגרת גילוי המסמכים.

בהמשך יועלה לאתר פסק הדין.

לקריאת בקשת הרשות לערער לחץ כאן.

לקריאת החלטת הביניים של ס' נשיאת בית המשפט המחוזי חיפה ש' וסקרוג לחץ כאן.

ביטול חוב ארנונה בגין התיישנות
משרד עו"ד הפלר ייצג תושבת חיפה אשר נדרשה לשלם לעירית חיפה כרבע מיליון ש"ח (250,000 ש"ח) בגין חוב ארנונה.

התושבת הגישה תביעה באמצעות משרד עו"ד הפלר לביטול החיוב בגין טענת התיישנות.

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק כי טענות התובעת צודקות וכי החוב שקדם לדצמבר 2002 יבוטל.

בהתאם יערך חישוב חוב חדש ע"י העיריה - בפועל מעל ל 90% מהחוב בוטל.

כמו כן נפסקו הוצאות לטובת התושבת.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

קניין רוחני - צו מניעה בגין הפרת סימן מסחר
בית המשפט המחוזי בנצרת נתן היום, 2.1.2012, צו מניעה קבוע נגד השימוש בשם "פיצה רלה" ע"י פיצריה בעפולה וזאת בעקבות כתב תביעה שהגיש בעל סימן המסחר "פיצרלה". בעל סימן המסחר יוצג ע"י עו"ד איתי הפלר.

צו המניעה כולל את כל הפרסומים כיום ובעתיד.

צו המניעה ניתן בהסכמה ובית המשפט פסק הוצאות לטובת התובע.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.האם תלונה ללשכת עו"ד הינה לשון הרע?
בית משפט השלום בקריות דחה חלק גדול מתביעת דיבה אשר הוגשה על סכום של 150,000 ש"ח.

את הנתבע ייצג משרדנו.

התובע טען כי הנתבע פרסם פרסומים רבים אשר פגעו בשמו ובכבודו. בין היתר טען כי תלונות ללשכת עורכי הדין ומכתבים שכתב הנתבע מהווים לשון הרע.

בית משפט השלום קבע כי רק תלונה אחת ללשכת עורכי הדין מהווה הוצאת לשון הרע ובגינה חייב בפיצויים. גם בגובה סכום הפיצויים התחשב ולא פסק את הסכום המקסימילי המותר.

בית משפט פסק בסופו של יום כי על הנתבע לשלם לתובע כ- 30,000 ש"ח (כולל הוצאות). כזכור מדובר בחמישית מסכום התביעה.

יצוין כי על פסק הדין מוגש ערעור וזאת כי אנו סבורים כי דין התביעה כולה להדחות. לדעתנו תלונה ללשכת עורכי הדין הינה לגיטימית ומוגנת מפני תביעת דיבה. ראו בנושא פסק דין שניתן ע"י בית משפט השלום בתל אביב לאחרונה. הביטויים בתלונה שם היו חריפים הרבה יותר ועדיין בית משפט קבע כי התלונה זכאית להגנה מפני תביעת דיבה.

לקריאת פסק הדין של בימ"ש בקריות לחץ כאן.

לקריאת פסק הדין של בימ"ש בתל אביב לחץ כאן.

 
פינוי דייר מוגן - תחולת סעיף 20(ב) לחוק הגנת הדייר
בית משפט השלום בחיפה קיבל את תביעתו של בעל נכס ברחוב הרצל בחיפה לפינויו של דייר מוגן. בעל הנכס יוצג ע"י עו"ד איתי הפלר.

הנתבע טען כי הוא זכאי להיות דייר מוגן בדירה וזאת כי התגורר בדירה חצי שנה טרם פטירתה של הדיירת המוגנת אימו. מנגד טען התובע כי גם אם הנתבע גר בדירה בתקופה המתאימה הרי בבעלותו זכויות בדירה אחרת ולכן בהתאם להוראות החוק איננו זכאי להיות דייר מוגן.

בית משפט קיבל את טענות התובע כי לנתבע זכויות בדירה אחרת ובהתאם אין הוא זכאי לדיירות המוגנת ועליו לפנות את הדירה. בית משפט אף אמץ את טענות התובע כי הנתבע לא הוכיח במידה הראויה העדר זכויותיו בדירה האחרת, כאשר זכויותיו רשומות בטאבו והוא נמנע מלהביא עדים להוכיח אחרת.

כמו כן חייב בית המשפט את הנתבע בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח והשבת האגרה לתובע.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.

לקריאת סיכומים מטעם התובע לחץ כאן.

דחיית טענה לחוסר תום לב בניהול מו"מ
בית משפט השלום בחיפה דחה תביעתה של חברה פרטית לתשלום פיצויים. התובעת טענה לחוסר תום לב בניהול מו"מ לכריתת חוזה למכירת נכס בחיפה.

את הנתבעת, חברת ל.מ.ה. חברה לנכסים בע"מ, ייצג עו"ד איתי הפלר.

התובעת, חברת א.נ.ט נכסים (2005) בע"מ, טענה כי הנתבעת הפרה את חובת תום לב כלפיה בעת ניהול משא ומתן לרכישת נכס ברחוב הנמל בחיפה בשנת 2006. היא דרשה פיצויים בסכום כולל של כ - 100,000 ש"ח. בסעיף הפיצויים דרשה בין היתר פיצויי קיום, הסתמכות ואף את הפיצוי המוסכם.

הנתבעת טענה כי נהגה בדרך מקובלת וסבירה וכי התובעת היתה זו שהאריכה יתר על המידה את המשא ומתן. בשל כך אחד מבעלי המניות מכר בסופו של יום את מניותיו לצד ג' והסתיים המשא ומתן עם התובעת ללא תוצאות. כמו כן הוכחשו סכומי הפיצויים ונטען כי לא הוכחו כלל וכלל.

כב' השופטת תמר נאות פרי קיבלה את טענות הנתבעת ודחתה את התביעה כולה וזאת תוך חיוב התובעת בתשלום הוצאות לנתבעת בסך של 20,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת כתב ההגנה לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים מטעם הנתבעת לחץ כאן.

 תביעה לנזקים בהובלה צומצמה משמעותית
בית משפט השלום בתל אביב קיבל חלקית תביעה של חברה פרטית הטענה לנזקים שנגרמו לציוד שלה במהלך הובלה. חברת ההובלה יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר. התביעה אשר הוגשה על סכום של כ- 140,000 ש"ח התקבלה בחלקה כאשר חברת ההובלה חויבה לשלם רק כחמישית מסכום התביעה.

בית משפט קבע את אחריות חברת ההובלות ל 30% מהנזק בלבד ובחלק הארי חייב את חברת המנופים - קבלן המשנה.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת הודעת צד ג' לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים שהכין משרדנו לחץ כאן.

ביטול והשבה במושבים
בית משפט השלום בחיפה קבע כי פסק דין שניתן כנגד מושב שזור, המיוצג ע"י משרד עו"ד הפלר, יבוטל וכי התובע ישיב למושב פיצויים שקיבל בגין פגיעה במקרקעין בסכום של כ - 30,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

ערעור נגד חברת דשנים וחומרים כימיים
הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה ערעור נגד חברת דשנים וחומרים כימיים.

המערער המיוצג ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה טוען כי המונופול דשנים וחומרים כימיים סירב לספק לו דשן.

סירוב זה לספק מוצר לטענת המערער איננו סביר ואסור עפ"י הדין.

בית משפט השלום לא קיבל טענות המערער ודחה תביעתו ועל פסק דין זה הוגש ערעור.

עדכונים בהמשך.

לקריאת הערעור לחץ כאן.

דחייה חלקית של התנגדות לביצוע שטר
רשם בית משפט השלום בחיפה דחה חלק משמעותי מהתנגדות לביצוע שטר.
התובע, בייצוגו של עו"ד הפלר, הגיש לביצוע שטר חוב של שוכר, אשר שכר דירה מהתובע. השוכר הפר את תנאי השכירות והותיר חובות מים, ארנונה וחשמל וכמו כן הותיר נזקים במושכר. התובע, לאחר שליחת התראה, הגיש לביצוע שיק בטחון ע"ס 12,000 ש"ח. השוכר הגיש התנגדות וביום 12.9.11 נערך דיון בה.
כב' הרשם, ניר זיתוני, דן בטענות וקיבל חלק מהטענות של התובע בייצוגו של עו"ד הפלר ובו במקום נתן כנגד השוכר פסק דין חלקי על חובות המים וחשמל. כך גם חייב את השוכר בהפקדת חלק מהסכומים בקופת בית המשפט כתנאי לקבלת ההתנגדות. עוד יצוין כי השוכר חויב בתשלום הוצאות לתובע.
לקריאת ההחלטה מיום 12.9.11 לחץ כאן.
 
 הטעיה ומצג שווא בחוזה שכירות
בית משפט השלום דחה (22.5.11) את תביעתה של חברת שוקחה ובניו נגד חברת פסח נוביצקי בע"מ, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר.

התובעת טענה כי הנתבעת הטעתה אותה והציגה לה מצג שווא בחוזה השכירות של נכס בעיר התחתית בחיפה. לטענתה הנתבעת הציגה לה מצג שהיא הבעלים של הנכס כאשר בפועל הנכס היה בעלות חברת צים.

בית משפט השלום פסק כי גם אם היה מצג שווא הרי נעשה הוא בתום לב של הנתבעת וכי ממילא התובעת לא זכאית לכל פיצוי וזאת כי לא דרשה לבטל את השכירות והמשיכה להחזיק במושכר.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים מטעם הנתבעת לחץ כאן.

בימ"ש מחוזי דחה את הבקשה לפטור מערבון
בית המשפט המחוזי דחה ביום 29.5.11 את בקשתו של מערער לפטור מהפקדת ערבון.

את המשיבה ייצג עו"ד הפלר.

מדובר בערעור על פסק דין שפורסם כאן באתר - לקריאת הידיעה לחץ כאן.

לקריאת התגובה לבקשה לפטור מערבון לחץ כאן.

לקריאת ההחלטה של בית המשפט המחוזי לחץ כאן.

נדחתה תביעתה של חברה קבלנית
בית משפט השלום בחיפה דחה ביום 11.5.11 את תביעתה של חברה קבלנית על סכום של 140,000 ש"ח נגד חברת עיצוב ומיתוג שיוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר.

החברה הקבלנית טענה כי נפלה טעות בפולדים שיווקיים למכירת דירות שהופקו ע"י הנתבעת. בית המשפט קבע שגם אם נפלה טעות הרי נזק וקשר סיבתי לא הוכח ע"י התובעת. כך גם קבע כי האשם התורם של התובעת הינו רב ומשמעותי.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

האם הפרודה זכאית לזכויות בהרחבה?
בית משפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של פרודה נגד בעלה לשעבר בה דרשה לקבל מחצית מהזכויות במגרש בהרחבה במושב. כמו כן דחה תביעתה לקבל מחצית ממכסת גידול מטילות (תרנגולות). הבעל לשעבר, אשר יוצג ע"י משרד עו"ד הפלר, טען כי הזכויות טרם התגבשו ומדובר בהמלצה של המושב בלבד, אשר לא קיבלה כל אחיזה רשמית בספרי המינהל והסוכנות. יצוין כי התביעה הוגשה גם כנגד המושב, מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והמועצה לענף הלול.

טענה נוספת של התובעת שנדחתה היא לעניין מתנה מאביו של הבעל. נקבע כי התובעת לא שינתה מצבה לרעה וזאת כי חיה ביחידת דיור ללא נשיאה בהוצאות שכירות, חשמל וגז.

התובעת חויבה לשאת בהוצאות ושכ"ט הנתבעים בסך כולל של 15,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

האם החוב הינו חוב כולל העומד בתנאי חוק ההסדרים?
רשמת ההוצאה לפועל בחיפה, רויטל באום, פסקה כי חוב של חקלאים ממושב כרם בן זמרה הינו חוב כולל כמשמעותו בחוק ההסדרים ובהתאם העבירה אותו לדיון מול המשקם.

את החקלאים ייצגה עו"ד מירב פלח-לב ממשרדו של עו"ד הפלר.

לקריאת ההחלטה מיום 24.3.11 לחץ כאן.

מעצור חניה - חובה או רשות?
בעלי דירה בבית משותף זכו בתביעה שהגישה נגדם נציגות הבית המשותף.

התביעה הוגשה בגין אי תשלום דמי ועד ובעניין מעצור חניה פרטית אותו הסירו הנתבעים.

המפקחת על רישום המקרקעין בעכו קבעה כי המעצור הינו רכושם הפרטי של הנתבעים ובהתאם זכאים הם להסירו. התביעה של דמי הועד נדחתה משום שהדירים שילמו טרם הגשת התביעה.

הנציגות חויבה בהוצאות ההליכים בסך 2,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

בנק ירושלים הפסיד גם בעליון
בהמשך לידיעה שלנו לעניין פסק הדין של בית המשפט המחוזי לעניין ביטול משכון נחלה של בנק ירושלים אנו שמחים להודיע כי בית המשפט העליון דחה את בקשת הרשות לערער של הבנק.

להזכיר בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי הבנק כשל במילוי חובותיו כלפי בעלי הנחלה, אשר יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר, ובהתאם ביטל את המשכון שהוטל על הנחלה.

לקריאת הידיעה על פסק הדין במחוזי לחץ כאן.

לקריאת ההחלטה של בית המשפט העליון מיום 17.2.11 לחץ כאן.

חיוב קבלן משנה בנזק שגרם
בית משפט השלום בחיפה פסק לטובת חברה פרטית, אשר יוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר. בית המשפט קיבל את מרבית תביעתה של התובעת וחייב את קבלן המשנה לשלם לה סכום של 30,000 ש"ח + מע"מ. (כמו גם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד). סכום זה בו חויב קבלן המשנה הינו הסכום אותו חויבה התובעת לשלם לקבוצת ידיעות אחרונות במסגרת הליך בוררות שנוהל. בבוררות זו נקבע כי אותו קבלן משנה נתן דיווח לא אמיתי לגבי שעות העבודה שלו.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים מטעם התובעת לחץ כאן.

לקריאת סיכומי התגובה מטעם התובעת לחץ כאן.

ביטול משכון של נחלה
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערעורם של בעל ואישה לעניין תוקפו של משכון אשר נעשה על משק שלהם במושב חרות. בני הזוג יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר. בית המשפט המחוזי קבע כי בנק ירושלים הפר חובותיו כלפי המערערים ואישר את ההלוואה מבלי שערך בדיקות מספקות ומבלי שווידא שהממשכנים (המערערים) ערים למשכון עליו הם חתמו.

לעיקרי הטיעון של המערערים לחץ כאן.

לפסק הדין לחץ כאן.

השבה מופחתת של שכרו של בעל מניות שהלך לעולמו
משרדנו ייצג מנוח, אשר היה בעל מניות בחברת טל שבב כרמיאל. החברה דרשה מהעזבון להשיב כספים אשר לטענתה קיבל ביתר בתקופת מחלתו. בית משפט השלום בחיפה קיבל את מרבית טענות העזבון והפחית משמעותית את הסכום הנדרש להשבה.

 

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

התערבות בית המשפט העליון בפסק משקם
מידת ההתערבות של בית המשפט העליון בפסק משקם
בית המשפט העליון דחה את בקשת הרשות לערער שהגיש מושב נתיב השיירה נגד חלק מהחברים באגודה. את החברים ייצגה עו"ד מירב פלח לב ממשרד עו"ד הפלר. בית המשפט קבע כי ההתערבות בפסיקה של בית משפט מחוזי, אשר דחה את הבקשה לביטול פסק המשקם, הינה מצומצת ביותר.
 
לקריאת ההחלטה לחץ כאן.
 
לקריאת התגובה לבר"ע לחץ כאן.

האקדמיה מגיעה לעליון - היעומ"ש ייתן חוות דעתו
ב- 27.10.10 נערך בבית המשפט העליון דיון בערעור שהגישה אוניברסיטת חיפה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה.
בפסק דין נקבע כי לכל סטודנט זכות לייצוג מקצועי בפני ועדות המשמעת. את הסטודנטים מייצג משרד עו"ד הפלר.
בית המשפט העליון הורה ליועץ המשפטי לממשלה להגיש חוות דעתו בעניין.
 
לכתבה בעניין בעיתון כלבו מיום 5.11.10 לחץ כאן.
להחלטה של בית המשפט העליון לחץ כאן.
לידיעה הקודמת באתר בעניין לחץ כאן.

תיק ההוצל"פ נגד השחקן דן תורג'מן
תורג'מן טרם הסדיר חובו וההליכים המבצעיים נגדו נמשכים.
לאחרונה הוצא כנגדו בלשכת ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מן הארץ.
לידיעה על כך בעיתון מעריב לחץ כאן.
לכתבה באתר NRG לחץ כאן.

בורר דחה את כל טענות התביעה של חבר האגודה
הבורר, עו"ד רז יצחק, דחה בפסק ארוך ומנומק את כל טענות התביעה של חבר אגודה נגד האגודה השיתופית נוה אטי"ב. האגודה יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר. חבר האגודה הגיש תביעה נגד האגודה לעניין הבטחות כביכול של האגודה כלפיו ולגבי כשלים תכנוניים אשר מנעו ממנו לבנות יחידות נופש במשק שלו. חברההאגודה דרש מהאגודה פיצויים כספיים המתקרבים למיליון ש"ח. הבורר קיבל את טענות ההגנה של האגודה ודחה את התביעה כולה

לפסק הבוררות לחץ כאן.
לסיכומים מטעם האגודה לחץ כאן.

תביעת הוצאת לשון הרע, עלבון והשפלה
רצה לרכוש פפאיה בשופרסל, הוכרז קבל עם ועדה כ"גנב"
לבית המשפט השלום בחיפה הוגשה תובענה נגד חברת שופרסל ע"י משרד עו"ד הפלר. התובע, מהנדס פיתוח ופטנטים, נכנס לסניף של שופרסל, לא רכש דבר אולם כאשר ביקש לעזוב את החנות האשימו אותו עובדי הסניף בגניבה. כל זאת בנוכחות קהל רב. העובדים עיכבו את התובע, פתחו את תיקו והשפילו אותו ברבים.
התובע דורש משופרסל בגין ההשפלה, העלבון והוצאת לשון הרע פיצויים בסך 70,000 ש"ח.
לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.

מילועוף בייצוג משרד עו"ד הפלר זוכה במשפט
מילועוף זוכה בבית משפט בכרבע מיליון ש"ח.
בית משפט השלום בחיפה פסק ביום 11.7.10 כי ענקית העוף, מילועוף (http://www.milouoff.co.il/) זכאית לקבל מהנתבעים יעקב בן ארי וחברת ריסורסס סכום כולל של כרבע מיליון ש"ח.
מילועוף יוצגה בהליכים ע"י משרד עו"ד הפלר.
בית המשפט קבע כי הנתבעים נטלו לכיסם שלא כדין כספים של מילועוף בגין ייצוא ומכירת עוף לחברה בריטית. בית המשפט קיבל את טענות משרד עו"ד הפלר במלואן ודחה את טענות הקיזוז של הנתבעים.
 
ראוי לציין כי תיק זה נפתח בעיקול זמני שהוטל על חשבון הנתבעת וזאת כפי שפורסם כאן באתר.
 
לפסק הדין המלא לחץ כאן.

תשלום חוב לנגריה - חויב לשלם
בית המשפט השלום בחיפה פסק ביום 31.5.10 כי הנתבע ישלם לנגרית גל עופר בע"מ, אשר יוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר, סך של 16,294 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
הנתבע התחמק מתחילת שנת 2008 מתשלום עבור מטבח, אשר הותקן בביתו. בכתב הגנתו טען כי שילם חלק מסכום ההזמנה במזומן וכי לא קיבל כנגד התשלום קבלה וכי את יתרת התשלום הוא עיכב בשל ליקויים כביכול במטבח.
 
בית משפט השלום בחיפה דחה גרסת הנתבע כולה, לרבות מטעמי העדר אמינות של עדות הנתבע. לעומת זאת בית המשפט קיבל את גרסת התובעת במלואה ופסק לחובת הנתבע את מלוא סכום התביעה לרבות החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד.
לפסק הדין המלא (לרבות פרוטוקול וסיכומים בע"פ) לחץ כאן.

דחית בקשה לגילוי מסמכים
דחית בקשה לגילוי מסמכים
בית משפט השלום בחיפה דחה ביום 16 למרץ 2010 בקשה של התובעים לגילוי מסמכים בתיק הוצאת לשון הרע. התובעים ביקשו לגלות מסמכים של עירית חיפה ושל ההסתדרות החדשה בהם לטענתם יש לשון הרע של הנתבע כלפיהם. הנתבע, המיוצג ע"י משרד עו"ד הפלר, טען כי הבקשה כללית מדי ומהווה Fishing ובית משפט קיבל את טענותיו.

לתגובה לבקשה לחץ כאן.

להחלטה לחץ כאן.

איסור בנית חניה בגגות אדומים בחיפה
המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה קיבלה ביום 28.2.10 את תביעתה של גוסטה אדלשטיין, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר, כנגד שכניה ברח' גורדון 19, חיפה. הנתבעים, משפחת כץ, ביקשו לבנות חניה עבורם בחלק החצר אשר לפי הסדר החלוקה ההיסטורי הקיים, שייך לתובעת. המפקחת קיבלה את טענות התובעת כי בבנין חלוקה שרירה וקיימת של הרכוש המשותף על פיה החצר מחולקת כך שהחלק הקדמי והקרוב לכביש שייך לתובעת בעלת הדירה העליונה ואילו החלק הקרוב לבניין שייך לנתבעים. דהינו, לתובעת מותר לעשות בחלקה כרצונה לרבות לאסור על הנתבעים לבנות חניה עבורם.
 
לסיכומים מטעם התובעת לחץ כאן.
לסיכומי התשובה של התובעת לחץ כאן.
לפסק הדין לחץ כאן.

קבלת בקשה לתיקון כתב תביעה תוך חיוב בהוצאות
בית משפט השלום בחיפה פסק ביום 7.2.10 כי ישולם ללשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, המיוצגת ע"י משרד עו"ד הפלר, הוצאות ושכר טרחה בגין בקשה לתיקון כתב תביעה, אשר הגישה חברת מיכלין ושות' בע"מ. בית משפט השלום פסק כי יש להיעתר לבקשה לתיקון, אלום מכיוון שמרבית טענות הלשכה לא זכו למענה ענייני של מיכלין הרי יש לחייב אותה בהוצאות ושכר טרחה.
 
לבקשה לסילוק על הסף לחץ כאן.
לתגובה לבקשה לתיקון כתב תביעה לחץ כאן.
להחלטת בימ"ש שלום מיום 7.2.10 לחץ כאן.

פסיקת פיצויים- שיהוי ארוך ברישום זכויות במקרקעין
בית משפט השלום בחיפה פסק ביום 18.1.10 כי תובע אשר רכש דירה וזכויותיו לא נרשמו במשך שבע שנים יזוכה בפיצויים מוסכמים ע"י המוכרת. כמו כן נפסק כי עורכת הדין שייצגה את הצדדים בעסקה תפצה את התובע בגין רשלנותה.
לפסק הדין המלא לחץ כאן.

אגודות שיתופיות - בוררות
חבר במושב עופר הגיש תביעה נגד שכנו, אשר גם הוא חבר משק. סכום התביעה היה כ- 1,600,000 ש"ח והתביעה התבססה בעיקר על הטענה כי משקו של קרבקי, אשר יוצג ע"י עו"ד הפלר, והפעילות בו גורמים לירידת ערכו של משק התובע, קילשטיין. התביעה התבררה במסגרת בוררות עפ"י מינוי של רשם האגודות השיתופיות.
הבוררת, עו"ד אביגיל בהט, דחתה את התביעה במלואה וקיבלה את טענות קרבקי.
לפסק הדין המלא.

עיקול זמני
בית משפט השלום בחיפה קיבל את בקשתה של מילועוף אינטגרצית פטם אגש"ח, המיוצגת ע"י משרד עו"ד הפלר, לצו עיקול זמני. מילועוף ביקשה כי יוטל עיקול זמני על כספים אשר חברת ריסורסס נטלה לכיסה במקום להעבירם למילועוף. לטענת מילועוף, ריסורסס בבעלות יעקב בן ארי, אשר תיווכה בין מילועוף לבין יבואני בשר בחו"ל, נטלה לכיסה כספים אשר שולמו בגין רכישת הבשר. ניתן צו עיקול זמני בסכום של 200,000 ₪.
בקשה של ריסורסס לביטול העיקול נדחתה וכך גם ערעורה. החלטה מיום 22.6.07 ע"א 165/07בתיק אזרחי (חיפה) 11756/07מילועוף אינטגרציית פטם אגש"ח בע"מ נ' יעקב בן ארי, ריסורסס חברה ליעוץ חקלאי ויזום בע"מ
להחלטה המלאה בעיקול הזמני.
להחלטה המלאה בבקשה לביטול צו העיקול הזמני.

מקרקעין- שמאי מוסכם
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את תביעתה של החברה העירונית יפה נוף נגד בעלי הזכויות במגרש בצ'קפוסט. בד בבד קיבל את התביעה הנגדית של הנתבעים. התביעה העיקרית היתה לביטול קביעתו של השמאי המוסכם, יצחק סיון, אשר על פיה התחייבה יפה נוף לשלם לנתבעים בגין רכישת המגרש (ובתוספת 20% כפי שהצדדים קבעו בינהם). התביעה שכנגד היתה לעניין תשלום פיצוי בגין הפרה יסודית של החוזה בין הצדדים ע"י יפה נוף. בית המשפט דחה את התביעה וקיבל את התביעה שכנגד וחייב את יפה נוף לשלם לנתבעים סך של 333,600$.
וכן פיצוי מוסכם בשיעור של 10% מהסכום הנ"ל, דהיינו סך של 33,600$. כמו כן יפה נוף חויבה בתשלום החזר הוצאות הנתבעים ושכר טרחת עו"ד של הנתבעים בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף ש"ח) בצירוף מע"מ. פס"ד מיום 17.12.06 בתיק א (מחוזי חיפה) 895/02 יפה נוף-תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ נ' עו"ד הפלר מאיר, שוורץ חנה, שוורץ דבורה. נציין כי את עו"ד הפלר וכן את האחיות שוורץ ייצג עו"ד ניר ברזל יוצא משרדו של עו"ד הפלר.

הוצאת לשון הרע
בית משפט השלום בחיפה חייב את חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט לשלם פיצויים בגין הוצאת לשון הרע לחברת שיא אלומיניום, אשר יוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר ממשרד עו"ד מאיר הפלר. חברת שיא אלומיניום טענה כי באתר האינטרנט של דן אנד ברדסטריט מפורסם מידע על שיא אלומיניום, אשר הינו הוצאת לשון הרע. הפרסום היה כי נגד שיא אלומניום הוגשה תביעה בסכום של כ- 250,000 ₪ כאשר בפועל הוגשה נגדה הודעת צד ג' בהיקף של 6,500 ₪ בלבד. בית המשפט חייב את דן אנד ברדסטריט לשלם לשיא אלומניום פיצוי של 27,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסכום של 6,000 ₪+ מע"מ ובהחזר האגרה. פס"ד מיום 29.7.07 בתיק א (שלום חיפה) 14441/06 שיא מוצרי אלומניום בע''מ נ' דן אנד ברדסטריט ישראל בע''מ.

לסיכומים מטעם התובעת לחץ כאן

לפסק הדין לחץ כאן

פטור מארנונה בגין נכס לא שמיש
הועדה לעררי ארנונה שליד ערית חיפה קיבלה את עררו של עו"ד הפלר מאיר לעניין פטור מתשלום ארנונה עבור נכס בעיר התחתית בחיפה. ועדת הערר קיבלה טענותיו כי במועד הרלוונטי בערר (שנת 2006) הנכס הנדון היה במצב לא ראוי לשימוש וכי הכשרתו לא היתה כדאית מבחינה כלכלית.

לפסק הדין המלא.

תקדים אקדמאי - הזכות ליצוג מקצועי
בית משפט המחוזי בחיפה פסק כי תקנון אוניברסיטת חיפה האוסר על סטודנטים לשכור שירותיו של עורך דין במסגרת הליכי משמעת מנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו ואי לכך פסול. משרד עו"ד הפלר ייצג שלושה סטודנטים של אוניברסיטת חיפה, אשר האוניברסיטה פתחה נגדם בהליך משמעתי וזאת בשל הפגנתם כנגד הקרנת הסרט "גן עדן עכשיו". הסטודנטים ביקשו כי בהליכי המשמעת ייצוגו ע"י עו"ד הפלר, אולם תקנון האוניברסיטה אסר זה. הסטודנטים סרבו להופיע בפני וועדת המשמעת ללא ייצוג מקצועי ולכן נשפטו שלא בפניהם והורשעו. הסטודנטים עתרו לבית המשפט המחוזי בחיפה וביקשו להורות על ביטול פסק הדין וזאת בטענה כי זכותם לייצוג משפטי מקצועי הינה זכות חוקתית. בית משפט קיבל את כל טענותיהם וקבע כי פסק הדין יבוטל וכי ההוראה בתקנון הנדונה איננה חוקתית ולכן בטלה. בהתאם הורה בית המשפט לאוניברסיטה לתקן את התקנון.

האוניברסיטה הגישה ערעור לבית המשפט העליון והדיון שם טרם הסתיים.

לפסק הדין המלא.
לסיכומי טענות מטעם המשיבים בבית משפט עליון לחץ כאן.

עניני משפחה - צו מניעה זמני
בית משפט לעניני משפחה בנצרת נתן ביום 19.6.08 צו מניעה זמני האוסר על אחיינם של המבקשים להיכנס ולעשות שימוש במשק במושב בצפון. המבקשים, שמונה אחים ואחיות, פנו באמצעות עו"ד הפלר לבית משפט לעניני משפחה וטענו כי אחיינם (בנו של אחיהם) מתכוון להיכנס למשק של הוריהם המנוחים וזאת כאשר הוא נעדר כל זכויות במשק. המבקשים טענו כי האחיין מסתמך על צוואה שכתבה אימם המנוחה, אולם עד היום לא פנה והגיש בקשה לצו קיום צוואה ולכן הצוואה חסרת כל תוקף. כמו כן טענו כי הצוואה עצמה פסולה מסיבות רבות. בית המשפט קיבל טענות אלו נעתר לבקשה ונתן צו זמני.

להחלטה המלאה (ללא שמות הצדדים מטעמי פרטיות).

דיני אישות - תוקפו של הסכם גירושין
 
בית הדין הרבני הגדול בירושלים דחה ביום כ"ו בניסן תשס"ח (1.5.08) ערעורה של אשה, אשר ביקשה לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין האזורי בחיפה ביום כ"ז בתמוז תש"ס (30.7.00). בית הדין הרבני הגדול קיבל את טענות המשיב, אשר יוצג ע"י משרד עו"ד הפלר, ודחה את על הערעור כולו. המערערת הגישה תביעה לבית הדין האזורי בה ביקשה לבטל את הסכם הגירושין בין הצדדים משנת 2000 בטענות של הטעיה, עושק, קיפוח, העדר גמירות דעת (מצב נפשי קשה בעת החתימה ואלכוהוליסטית) ועוד. המשיב טען כי ההסכם קוים במשך כל השנים מאז חתימתו וכעת, בחלוף שנים רבות, המערערת מנועה מלטעון כנגדו. כך גם טען באמצעות עו"ד הפלר וכי המערערת ידעה היטב על מה היא חותמת; מה גם שאת ההסכם תיקן אב"ד הרב אטלס בנוכחות שני הצדדים ואף הקריא אותו בפניהם טרם חתימתם בפניו. בית הדין האיורי בחיפה דחה את התביעה ביום א' בתמוז תשס"ז (17.6.07) ובעניין זה הוגש הערעור, אשר תוצאותיו לפנינו.
לתגובת המשיב לערעור.
לפסק הדין המלא.

תביעה ייצוגית - הפלר נ' HP
בימ"ש השלום בחיפה דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חב' היולט פקארד (ישראל) בע"מ בה נטען, כי החברה מטעה את לקוחותיה באמצעות מצג שווא. עורך דין שמסר את מצלמתו הדיגיטלית מתוצרת HP לתיקון אצל חברת HP ישראל, הגיש לבית משפט השלום תביעה וכן בקשת לאשר התביעה כתביעה יצוגית. הטענה המרכזית היא כי החברה מציגה בפני בעלי המצלמות הדיגיטליות, שנזקקו לשירותי מעבדות השירות של החברה, מצג מטעה, כאילו המצלמה נבדקת במעבדתה ולאחר מכן ניתנת הצעה לתיקון ממשי בה, ואף גובה מהם 75 שקלים בעבור הצעת מחיר לתיקון, בשעה שהחברה כלל אינה מבצעת או מתכוונת לבצע את התיקונים.
עו"ד הפלר הגיש ערעור על פסק הדין וטרם התקבלה הכרעת בית המשפט המחוזי בעניין.
בית משפט השלום הורה על עיכוב ביצוע של פסק הדין (הוצאות שנפסקו לטובת החברה). HP הגישה בקשת רשות ערעור על החלטה זו ובקשה זו נדחתה.
לפסק הדין המלא בבית משפט השלום.
לבקשה לייצוג.
לסיכומי הפלר.
להחלטה הדוחה את בקשת רשות הערעור של HP.

 תיווך מקרקעין - הזכאות לדמי תיווך
בית משפט השלום בחיפה דחה ביום 15.7.08 תביעתו של מתוווך המקרקעין, ראובן דוידסון. דוידסון תבע את חברת ל.מ.ה חברה לנכסים בע"מ ואת מר מורגנשטרן וטען בכתב תביעתו כי הוא זכאי לדמי תיווך בגובה 2% בגין עסקה למכר בנייין ברח' הנמל בחיפה, אשר חברת ל.מ.ה היא בעלת זכויות החכירה בו. הנתבעים אשר יוצגו ע"י עו"ד איתי הפלר ממשרד עו"ד מאיר הפלר טענו כי לא נערך כל הסכם מחייב והבניין לא נמכר (ולמעשה עד היום הוא בבעלות ל.מ.ה). כמו כן טענו כי מורגנשטרן, אשר מכר מניותיו בחברת ל.מ.ה לצד שלישי מעולם לא היה מחויב כלפי דוידסון מה גם שמכר המניות איננו עסקה במקרקעין על פיה זכאי דוידסון לדמי תיווך. בית משפט קיבל את כל טענות התובעים ודחה את כל טענות דוידסון, לרבות טענותיו לעניין חוסר תום לב של הנתבעים.

לפסק הדין המלא.

קניין רוחני - שימוש במודעות פרסומת ללא היתר
בית משפט השלום בחיפה קיבל ביום 2.9.08 את תביעתה של חברת אנטדיזיין בע"מ, אשר יוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר. אנטדיזיין טענה כי הנתבעות, חברת הבניה א.ש. אליהו וחברת הפרסום די אנד ויי מדיה (בבעלות יוסי דואק) עשו שימוש במודעות אשר יצרה וזאת ללא הסכמתה וללא תשלום עבורן. בית המשפט פסק על דרך הפשרה, אולם חייב את הנתבעות לשלם לאנטדיזיין סכום כולל של 10,000 ש"ח וזאת בגין השימוש במודעות.
אנטדיזיין אשר הינה חברה לעיצוב ומיתוג של חברות סיפקה לחברה הבניה א.ש. אליהו שירוצים עבור פרוייקט הבניה שלו ברח' התאנים בקרית ביאליק. בשלב מסוים א.ש. אליהו ביקשו והזמינו גם פרסום בעיתונות. בהתאם אנטדיזיין יצרה סדרת מודעות עבורה. הנתבעת התנערה מחובתה לשלם ואף בשל מסוים המשיכה לעשות שימוש במודעה והכל ללא הסכמה ותשלום של אנטדיזיין. הפרסום המאוחר נעשה באמצעות חברת די אנד ווי מדיה, כאשר שמה של יוצרת המודעה, אנטדיזיין, אף נמחק ונרשם תחתיו שמה של הנתבעת 2.
לפסק הדין המלא.
לכתב התביעה.
לסיכומים מטעם אנטדיזיין.

ענייני משפחה- של מי הכלבה?
בית משפט לענייני משפחה בחיפה פסק ביום 4.9.08 כי כלבתה של הנתבעת, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר תישאר בחזקתה. התובע אשר ייצג את עצמו, דרש כי הכלבה, למרות שרשומה היא בעירית חיפה ע"ש הנתבעת, תעבור לחזקתו. המניע מאחורי מחלוקת זו הינה היות התובע ואחות הנתבעת בני זוג לשעבר. בית המשפט כאמר דחה את התביעה וחייב את התובע בהוצאות בסכום של 5,000 ש"ח + מע"מ

לפסק הדין המלא.

דיני עבודה- הזכות לפיצויי פיטורין
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת דחה ביום 10.9.08 את מרבית תביעתו של סעד שופי כנגד חברת סקי בחרמון בע"מ, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר. שופי טען כי עבד אצל הנתבעת, המפעילה את בית הספר לסקי באתר החרמון, משנת 1981 ואילו הנתבעת טענה כי עבד אצלה רק משנת 1986. שופי דרש מהנתבעת פיצויי פיטורין בסכום כולל של בית הדין קיבל את מרבית טענות הנתבעת וקבע כי שופי לא עבד באופן רציף משנת 1981 ועד 1986 וזאת בניגוד לטענותיו. נקבע כי עבד חודשיים בתום שנת 1985 בלבד אשר בגינם זכאי הוא לתוספת פיצויי פיטורים בסכום של 1,304 ש"ח בלבד. בית הדין חייב את את שופי לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסכום של 750 ש"ח + מע"מ, אותן ניתן לקזז מסכום הפיצווים המגיע לו.

לפסק הדין המלא.

לסיכומים מטעם הנתבעת.

אגודות שיתופיות- בוררות - בניה בלתי חוקית
שני פסקי בווררות ניתנו לאחרונה כנגד חברי משק במושב נוה אטי"ב, המיוצג ע"י עוד הפלר. בשתי התביעות טענה האגודה כי החברים ביצעו בנייה בלתי חוקית וללא רשות ממנה בקרקעות הציבוריות של האגודה.
הבורר עו"ד סולומונוב והבורר עו"ד בן חפר פסקו כי החברים אברהם יצחק ומלכה ווקובי וקרן מרום ביצעו בניה בלתי חוקית וכי עליהם להרסה ולהסירה.
לפסק הבוררות (נגד קובי מרום) המלא.
לפסק הבוררות (נגד יצחק אברהם) המלא.

קומבינציה gone bad - תוצאות ביטולה של עסקת קומבינציה
בית משפט המחוזי בחיפה (כב' השופט יצחק עמית) נתן ביום 14.9.08 פסק דין ארוך ומקיף בעניין עסקאות קומבינציה ותוצאות ביטולן.
העניין הנדון היה עסקת קומבינציה בין הקבלן לבין בעלי שתי חלקות קרקע בקרית אתא ובין רוכשי הדירות/חנויות בפרוייקט המתוכנן. כמו כן נדון עניין אחריותם של עורכי הדין שליוו הפרוייקט.
הקבלן מכר חנויות ודירות לשבעה רוכשים שונים, אשר כולם יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר. התוצאה הסופית היא כי הרוכשים, למעט אחד, זכו לקבל את מלוא כספם חזרה. נקבע כי 15% מהתמורה החוזית תשולם להם ע"י בעלי הקרקע והיתרה ששילמו מעבר ל 15% תשולם להם ע"י עו"ד שייצג את הקבלן.
לחץ כאן לכתבה ב the marker.
לחץ כאן לסיכומים מטעם התובעים.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

תוצאותיו של ביטול חוזה - העדר זכות להשבה
ביום 1.12.08 ניתן פסק דין ע"י כב' השופט רמזי חדיד בבית משפט השלום בחיפה. פסק הדין ניתן בעניין התביעה של ל.מ.ה חברה לנכסים בע"מ, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר, נגד סודרי ואח' לפינויו של דיר מוגן מנכס בבעלותה ברחוב הנמל בחיפה. הנתבע 2 - סודרי, היה דייר מוגן בנכס וכרת חוזה עם נתבע 3 למכירת זכויות הדירות המוגנת שלו בנכס. בית המשפט קבע עוד ביום 13.4.07 כי החוזה הנ"ל בטל ומבוטל וכי על הנתבע 3 לפנות את הנכס. הנתבעים ערערו לבית משפט מחוזי, אשר קבע כי יש לדון בתוצאות הביטול; כלומר האם הנתבעים זכאים להשבה כלשהי.
כאמור לעיל, ביום 1.12.08, קבע בית משפט השלום כי הנתבעים לא זכאים להשבה כלשהי. דהינו, הנתבע 2 לא זכאי לשוב ולהיות דיר מוגן.
בית משפט אף הוסיף כי טענת הנתבע 2, המבקש לשוב ולהיות דיר מוגן מבלי להביע רצונו להשיב את הכספים שקיבל מהנתבע 3, מהולות בחוסר תום לב.
לפסק הדין המלא
השלמת טיעוני התובעת לעניין ההשבה
תגובת התובעת לטיעוני הנתבעים לעניין ההשבה

ערעורה של יפה נוף לעליון נדחה - קביעתו של שמאי מוסכם... המשך
 
בית המשפט העליון בירושלים דחה את ערעורה של החברה העירונית יפה נוף על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 17.12.06.
לידיעה המלאה לעניין פסק הדין במחוזי לחץ כאן. 
בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים: רובינשטיין, חיות ודנצינגר דחה את הערעור במלואו וחייב את החברה העירונית בתשלום הוצאות ושכ"ט בסכום של 100,000 ש"ח. נציין כי את עו"ד הפלר וכן את האחיות שוורץ ייצג עו"ד ניר ברזל יוצא משרדו של עו"ד הפלר.
לפסק הדין המלא

עתירה לבג"ץ - מחדליה של המשטרה להעמיד לדין
עורכי הדין מאיר ואיתי הפלר עתרו לבג"ץ שיורה לשר בטחון הפנים ולמפכ"ל משטרת ישראל לנמק מדוע אינם מצליחים להעמיד לדין שלושה נאשמים אשר תקפו את עורכי הדין הפלר בשוק הפשפים בחיפה לפני ארבע שנים.
רק בעקבות העתירה הצליחה, סוף סוף, משטרת ישראל לאתר את התוקפים ולהמציא להם את כתבי האישום. לאור המצאת כתבי האישום לא היה עוד צורך לדון בעתירה לגופה.
לצפיה בעתירה
לפסק הדין המלא לחץ כאן

קנין רוחני - פיצויים בגין שימוש אסור בסימני מסחר
בית משפט השלום בחיפה פסק על דרך הפשרה פיצויים בסך 38,000 ש"ח בגין שימוש בסימני המסחר של התובעים, אשר יוצגו ע"י עו"ד הפלר.
כמו כן נפסק לתובעים שכ"ט עו"ד בסך 9,500 ש"ח + מע"מ.
תמצית העניין:
התובעים מפעילים בית קפה בכניסה למושב כחל בצפון. בית הקפה מכונה "מקום יפה לקפה" והתובעים הם הבעלים של שני סימני מסחר רשומים "מקום יפה לקפה".
הנתבע עשה שימוש בסימנים אלו בבית הקפה שלו וזאת ללא אישור ו/או תשלום לתובעים ובגין כך הוגשה התובענה.
לסיכומים מטעם התובעים
לפסק הדין המלא

קנין רוחני - התנגדות לרישום סימן מסחר
 
כתבת המשך...
משרד עו"ד הפלר ייצג את חברת גמקום בע"מ בפני רשם סימני המסחר בעניין ההתנגדות שהגישה חברת אורנג' לרישומו של סימן המסחר - SmallTalk.
הטעם המרכזי להתנגדות היא טענת אורנג' כי סימנה של גמקום דומה באופן מטעה לסימנה של אורנג' big talk. לידיעה הקודמת לחץ כאן
 
רשם סימני המסחר דחה ביום 11.10.09 את התנגדותה של חברת אורנג' וקיבל את טענותיה של המבקשת. הרשם קבע כי הסימנים אינם דומים ואף הוסיף וקבע כי סימניה של אורנג' אינם מוכרים היטב וזאת בניגוד לטענתה.
לידיעה בעיתון ידיעות אחרונות (ממון) מיום 12.10.2009 לחץ כאן
להחלטת הרשם לחץ כאן
לסיכומי ORANGE לחץ כאן
לסיכומי GAMCOM לחץ כאן

משפחה - נדחתה תביעה לתיקון רישום זכויות במקרקעין
בית המשפט לעניני משפחה בחיפה דחה את תביעתה של דודה נגד ארבעת אחייניה, אשר יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר.
הדודה אשר הסתלקה מירושת אביה לטובת אחיה (אביהם של הנתבעים) בשנת 1959 טענה כי ההסתלקות היתה למטרות נאמנות בלבד.
בהתאם דרשה כי הרישום בלשכת רישום המקרקעין יתוקן.
בית המשפט דחה את כלל טענות הדודה וחייבה לשלם לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד.
לפסק הדין המלא לחץ כאן

יצירות אדריכליות וזכויות יוצרים
האם תוכנית אדריכלית זכאית להגנה לפי דיני זכויות יוצרים?
האם העתקת התוכנית או שימוש אחר בה הינם הפרה של זכויות יוצרים?
לכך נדרש בית המשפט המחוזי בחיפה לאחרונה.
משרדנו ייצג מתכננת שתכננה בית מגורים (קומת קרקע) וטענה כי תוכנית שלה הועתקה ע"י מתכנן אחר ללא רשותה וכי זכויות היוצרים שלה הופרו כתוצאה מכך.
המתכנן האחר טען כי מרשתנו היא זו שהפרה זכויותיו ביצרה יצירה נגזרת ללא הסכמתו.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

עסקת היסוד בשטרות
בית משפט השלום בחיפה פסק לפי 79א לעניין שיקים שהתובעת אוחזת.
השטרות המקוריים היו ע"ס כולל של 30,000 ש"ח ובית המשפט קיבל מרבית טענות (כאמור תחת 79א) התובעת וקבע כי הסכום לפרעון יהיה (קרן) 22,000 ש"ח וכן חייב את הנתבעת בשכ"ט בסך 2,500 + מע"מ.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

האם לאחר חתימה על הסכם גירושין ניתן לבטל?
הסכמי גירושין אינם נחשבים להליך נעים במיוחד כאשר הדרך הטובה ביותר להביא לסיום הנישואין היא באמצעות הסכם שנערך בין בני הזוג. לעיתים בני זוג מגלים חרטה ומעוניינים להחזיר את המצב לקדמותו האם ניתן לעשות זאת?
 מה עומד לנגד בית המשפט
במסגרת הליך גירושין בני זוג חותמים על הסכם הכולל רשימה של נושאים עליהם הסכימו בני הזוג כגון חלוקת רכוש או חלוקת מזונות. הגט עצמו מבוצע סמוך להליך הגירושין, מה שיוצר מצב בו מי שמבקש לבטל את ההסכם כבר קיבל את מבוקשו. המערכת המשפטית רואה חשיבות רבה בחתימה על ההסכם ולכן כדי לבטלו יש להביא ראיות שההסכם לא נחתם כראוי.
מה צריך להוכיח כדי לבטל הסכם גירושין?
הסכמי גירושין נערכים בכתב ויש צורך לאשר אותם בבית המשפט. מה שעומד מאחורי ההחלטה לאשר את ההסכמים בבית משפט היא האפשרות של בני הזוג להתחרט, וכן הצורך לתת להסכם תוקף לצורך מימושו. כמו כן, ישנה מטרה נוספת והיא לא להפעיל לחץ על אחד מבני הזוג.
במסגרת ההליך המשפטי בית המשפט בודק כי בני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה כאשר הם מודעים לחלוטין למשמעות ההסכם. לאור זאת, אנשים שרוצים לבטל את ההסכם צריכים להוכיח כי נפל פגם בעת העריכה של ההסכם או שההסכם לא נעשה מרצונם החופשי.
באילו מקרים ניתן לבטל הסכמי גירושין?
כאמור, ניתן לבטל הסכם גירושין אך לא בכל מחיר. במידה ובית המשפט קובע כי התנאים בהם נערכו ההסכם גרועים והם נוגדים עקרונות של מוסר וצדק חברתי תוך שההסכם מחייב את האישה להשיב את הכספים שהיא קיבלה במסגרת ההסכם, אז ניתן לבטל את ההסכם. מקרה נוסף בו ניתן לבטל את ההסכם הוא כאשר האישה תלותית בבעלה והוא מנצל את מצבה, אז ניתן לבטל את ההסכם. כאשר ביטול הסכם גירושין הוא בהסכמת שני הצדדים, הביטול יובא לאישור בית המשפט. עם זאת, כאשר אין הסכמה בין שני הצדדים, וצד אחד מעוניין בביטול הוא חייב להוכיח כי יש לו עילה לבטל את ההסכם.

אירוע לב כתאונת עבודה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק כי אירוע לב של עובד יחשב כתאונת עבודה.
העובד יוצג ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

פיצויים בשל חוסר תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה
בית המשפט המחוזי בחיפה פסק כי נתבעת תשלם פיצויים בגין חוסר תום לב במשא מתן לכריתתו של חוזה (ס' 12 לחוק החוזים).
הנתבעת ניהלה משא ומתן למכירת דירה וכאשר קיבלה הצעה גבוהה יותר חתמה חוזה עם מציעי ההצעה הגבוהה יותר.
הוגשה תביעה לאכיפה ופיצויים.
התביעה לאכיפת החוזה נדחתה בהסכמה ולבית המשפט נותר להכריע רק בנושא הפיצויים.
בית המשפט פסק כי הנסיגה מהמשא ומתן בשלב מתקדם נעשתה בחוסר תום לב אולם זיכה רק בפיצוי בגובה כ - 50% מההפרש בין החוזים (זה שלא נחתם וזה שנחתם).
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.
לקריאת כתבה ב the marker על פסק הדין לחץ כאן.

ביטול פסק דין בנושא סימני מסחר
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של נתבע לבטל פסק דין שניתן כנגדו בהעדר הגנה.
בפסק הדין נפסק כי על הנתבע לשלם לתובעת 50,000 ש"ח פיצויים בגין שימוש בסימן מסחר רשום של התובעת - בורקס בכר העגלה - וכן לשלם לתובעת שכ"ט בסך 5,000 ש"ח.
בית המשפט אימץ את טענות התובעת, בייצוגו של משרד עורך הדין הדין הפלר, וקבע כי התבצעו מסירות כדין (מספר פעמים אפילו) וכי הנתבע לא הציג טעם כלשהו להגנה אפשרית. בהתאם דחה את הבקשה וחייב את הנתבע בהוצאות בסך 1,500 ש"ח.
לקריאת התגובה של התובעת לבקשה לחץ כאן.
לקריאת ההחלטה לחץ כאן.

נדחתה תביעה פינוי של חברת שקמונה
בית משפט השלום בחיפה דחה את תביעת הפינוי של חברת הדיור הציבורי שקמונה נגד דיירת אשר יוצגה ע"י משרדנו.
שקמונה טענה לנטישה של הדיירת והצלחנו להוכיח בבית משפט כי הדירה לא ננטשה וכי הדיירת מעולם לא ניתקה זיקתה אליה, גם אם איננה גרה בדירה מדי יום.
לקריאת פסק הדין של בית משפט נהשלום בחיפה לחץ כאן.

פשרה בתיק פינוי דייר מוגן
משרדנו ייצג דייר מוגן של שלושה נכסים בחיפה אשר הוגשה נגדו תביעת פינוי בבית משפט השלום בחיפה. מערכת היחסים בין המשכיר לשוכר היתה ארוכת שנים וסבוכה. סיכויי ההגנה לא היו מזהירים והיה סיכוי טוב לפינוי מכל הנכסים (או לפחות מהמרכזי שבינהם) ובמקרה הטוב סעד מן הצדק שהיה עולה לדייר המוגן עשרות אלפי שקלים.
משרד עורך דין הפלר הצליח להביא לפשרה בה הדייר המוגן קיבל תשלום בסך 45,000 ש"ח, מחילה על חובות דמי השכירות (כ- 60,000 ש"ח) וזאת כנגד פינוי הנכסים.
לקריאת הפשרה ופסק הדין לחץ כאן.

בקשה לסילוק על הסף נדחתה בשלום חיפה
בית משפט השלום בחיפה דחה בקשה של נתבעת לסלק על הסף תביעה של חברת הפינוי המוסק להק, אשר מיוצגת ע"י משרד עורך דין הפלר מחיפה. חברת להק מספקת שירותי הטסה במסוקים של נפגעים שונים לבתי חולים ברחבי הארץ. נגד הנתבעת שהינה בעלת רשת מלונות הוגשה תביעה לשלם את החוב בגין הפינוי המוסק. הנתבעת הגישה בקשה לסילוק על הסף ובקשתה נדחתה תול חיובה בהוצאות.
לקריאת ההחלטה של שופט בית משפט השלום בחיפה וגנר לחץ כאן.

עד נפטר - האם אפשר להגיש תצהיר אחר במקום
בית המשפט המחזוי בחיפה דחה בקשת רשות ערעור בנושא עדותו של נפטר ו/או החלפת העדות בראיה אחרת. המערערים ביקשו לערער על החלטת כב' השופטת חנה לפין הראל בבית משפט השלום בחיפה בנושא קבלת תצהירו של עד שנפטר טרם עלייתו לדוכן העדים. השלום חיפה דחה את הבקשה ואף את הבקשה המשנית להגיש תצהיר אחר במקום תצהירו של הנפטר. המבקשים לא קיבלו את הכרעת בית משפט השלום בחיפה וערערו למחוזי. שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה ישראה קראי-גירון מחוזי חיפה קיבלה את טענות המשיב שמיוצג בהליכים ע"י משרדנו ודחתה את הערעור.
לקריאת פסק הדין במחוזי חיפה לחץ כאן.
לקריאת ההחלטה בבית משפט השלום לחץ כאן.

הגשת ראיה לאחר הגשת סיכומים
בית משפט השלום בחיפה דחה את בקשתו של נתבע להגיש ראיה חדשה וזאת לאחר שהוגשו כבר סיכומים בתיק (טרם ניתן פסק דין).
התובע המיוצג ע"י משרד עורך דין הפלר התנגד לבקשה וטען כי לא הוגשה בהתאם לתקנות וללא מתן הסבר מניח את הדעת מדוע הנתבע נמנע מהגשתה במועד החוקי.
לקריאת ההחלטה של בית משפט השלום בחיפה לחץ כאן.
לקריאת התגובה שהוכנה על ידי משרדנו לחץ כאן.

רטוב ולח - פסק דין מפקחת רישום מקרקעין חיפה
עוד תיק בו ייצגנו נציגות בית משותף בחיפה (וועד הבית).
הפעם בעלת דירה טענה לרטיבות בדירתה מקיר משותף ומנגד נטען כי השתלטה על רכוש משותף.
לקריאת פסק דינה של המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה לחץ כאן.

פסק דין בתביעת פינוי
משרדנו המשיך לייצג נאמנה ולזכות בפסק דין פינוי (ואפילו כספי) נגד שוכר של דירה בחיפה שהפסיק לשלם דמי שכירות.
לקריאת פסק הדין של בית משפט השלום בחיפה לחץ כאן.

תביעה לפינוי דייר מוגן בחיפה
הצלחה בתביעת פינוי נגד דייר מוגן. משרדנו ייצג את בעלת הנכס והצליח להגיע לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין לפיה הדייר המוגן ייהפך לדייר רגיל וישלם דמי שכירות ריאליים. כמו כן חלק מהנכס יפונה כבר בזמן הקרוב.
לקריאה בעמוד הפייסבוק שלנו לחץ כאן.

הגשת ראיה חילופית כאשר מצהיר נפטר
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשתם של נתבעים להחליף תצהירו של עד שנפטר לפני שהעיד בראיה אחרת.
מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה בנושא. לקריאת הידיעה בנושא עבור לכאן.
משרדנו ייצג את התובע/המשיב וטענותינו התקבלו.
לקריאת תשובתנו לבר"ע לחץ כאן.
לקריאת החלטת בית המשפט המחוזי לחץ כאן.

גילוי מסמכים בתביעת פינוי דייר מוגן
בית משפט השלום בחיפה הורה על גילוי מסמכים אשר הנתבעים סרבו לגלות. מדובר במסמכים שבית משפט קבע כי רלוונטים לנטישת הדייר המוגן - זאת כפי שטענו התובעים באמצעות בא כוחם עורך הדין איתי הפלר. לחילופין קבע בית משפט כי אם יודה הדייר המוגן בנטישה (מבלי לוותר על יתר טענותיו) לא יהיה חייב בגילוי המסמכים.

סיכומים בתביעה בנושא הפרה יסודית של חוזה מכר
האם אי תשלום מס השבח הינו הפרה יסודית של חוזה מכר בעסקת מקרקעין? האם התובע זכאי לפיצוי המוסכם?סיכומים שמשרד עו"ד הפלר בחיפה הגיש בתיק שמתנהל בבית משפט השלום בנצרת דנים בסוגיה זו. 
לקריאת הסיכומים לחץ כאן.
מדובר בהמשך של כתבה נוספת בתיק זה באתרנו. לחץ כאן לפרטים נוספים.

תביעת פינוי מושכר - הפרה צפויה
לעיתים תביעת פינוי מושכר מוגשת בשל הפרה צפויה. כלומר המשכיר צופה שהשוכר יפר את תנאי השכירות ובשל כך מגיש תביעה. בית משפט השלום בחיפה פסק לאחרונה כי בגין הפרה צפויה ניתן להגיש התביעה בהליך מקוצר לפי פרט טז4 לתקנות. אולם סבר כי למחוק את התביעה על הסף וזאת בגין העדר עילה.
פסק הדין של כב' השופט גודלקורן מסכם הנושא וכדאי לקראו כדי ללמוד הנושא.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

אמצעי ייצור בנחלה במושבים
תביעה שהגיש תושב שזור שאינו חבר באגודה, אך ברישומי הסוכנות והמנהל רשומה הקצאה לנחלה, להורות לאגודה להקצות לו אמצעי ייצור לרבות אדמות חקלאיות, מכסת ביצים ועוד.
 
האגודה טענה שהוקצתה לתובע נחלה ללא אמצעי ייצור וכי קיימת התיישנות לטענות אלו שהרי הנחלה הוקצתה לו בשנות השמונים ועד היום לא עסק בחקלאות, וכן כי קיים מעשה בית דין שהרי בהסכם הגירושין שלו ציין התובע כי אין לו אמצעי ייצור.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.
 
האגודה שוקדת בימים אלו על הגשת ערעור לבית משפט העליון על פסק הדין

העליון אשרר את פסק הדין של המחוזי
בית המשפט העליון אשרר ונתן תוקף לפסק הדין במחוזי תל אביב שניתן בנושא התיישנות במקרקעין. ע"א 1679/13.

בית המשפט העליון קיבל טענות משרדנו (משרד עו"ד הפלר מחיפה ומשרד עו"ד פייטלוביץ מחיפה) שייצג חלק מן מהמשיבים בערעור.

העליון דחה את טענות המערערות וקבע כי תביעתן לאכוף חוזי מקרקעין משנות 1972-1973 התיישנה.

לקריאה באתרנו על פסק הדין במחוזי לחץ כאן.
לקריאת הסיכומים שלנו בעליון לחץ כאן.

החלטה בעיכוב ביצוע פסק דין
בית המשפט המחוזי בחיפה (כערכאת ערעור אזרחי) עיכב ביצועו של פסק דין כספי וזאת לפי בקשה שהגישו המערערים המיוצגים ע"י משרד עו"ד הפלר.
בית המשפט שקל את סיכויי הערעור והנסיבות האישיות של המערערים.
העיכוב הותנה בהפקדת ערובה.
לקריאת ההחלטה לחץ כאן.

נגישות בבית משותף
המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה פסקה בעניין של נגישות בבית משותף בחיפה.
משפחה בבניין ביקשה להכשיר כניסה נגישה לדירתם וזאת בשל מוגבלות של אחד מילדיהם.
רוב בעלי הדירות התנגדו לבניה המבוקשת וזאת בשל טענותיהם לפגיעה בהם וברכוש המשותף. 
המפקחת, למרות שקבעה כי ההתנגדות לא היתה דווקנית, עשתה שימוש בסמכות שניתנה לה בסעיף 59ג לחוק המקרקעין והתירה את ההנגשה.
לקריאת פסק הדין (מטעמי צנעת הפרט צונזרו הפרטים המזהים) לחץ כאן.
לקריאת הסיכומים (המצונזרים) שמשרדנו הגיש בתיק לחץ כאן.
 
 אחריות מוכר ועורך דינו בהתחייבות לרישום משכנתא
תביעת בנק כנגד מוכרי נכס על הפרת התחייבות לרישום משכנתא.
לחדשה בהרחבה>

התנגדות לביצוע שטר חוב בשכירות
בית משפט השלום בעכו קיבל את התנגדותם של שוכרים למימוש שטר חוב שניתן במסגרת שכירות של דירה.
המשכירים טענו להפרות שונות של השוכרים ופתחו נגדם בהוצאה לפועל בהליכי מימוש שטר החוב.
משרד עו"ד הפלר בחיפה ייצג את השוכרים וטען כי הנטל להוכיח ההפרות מוטל על כתפי המשכירים וכי השטר הוגש בחוסר תום לב. בית משפט השלום קיבל את טענות השוכרים באמצעות משרד הפלר, דחה את מימוש השטר וחייב את המשכירים בהוצאות.
הסכומים אינם גדולים אולם הפסיקה והלקחים למשכיר המבקש לממש שטר חוב נגד שוכר שלו חשובים.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן

צו מניעה בנושא סימני מסחר
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על שימוש של לשכת הסחר והתעשיה חיפה והצפון עושה בשם פורום CFO חיפה והצפון - פורום מנהלי כספים בכירים.
המבקשת, חברת פורום מנהלי כספים ראשיים איגוד מקצועי בע"מ, טענה כי הלישכה עושה שימוש אסור בסימני מסחר רשומים שלה.
משרד עו"ד הפלר מחיפה ייצג את הלשכה אשר טענה כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, כאשר ספק רב האם סימני המסחר של המבקשת זכאים להגנה משפטית או בכלל ראויים לרישום ברשם סימני המסחר.
בית המשפט המחוזי קיבל את טענות לישכת המסחר ודחה את הבקשה לצו זמני.
לקריאת התגובה של הלישכה לחץ כאן.
לקריאת החלטת בית המשפט המחוזי לחץ כאן..

לשכת המסחר חיפה והצפון תמשיך לעשות שימוש בשם CFO
לישכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון המיוצגת ע"י משרד עו"ד הפלר תמשיך לעשות שימוש בשם הפורום שהקימה למנהלי כספים בכירים - CFO. בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני כב' השופטת ריבי למשטריך-לטר נקבע כי השם של הפורום יהיה: "לישכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון - פורום מנהלי כספים בכירים (CFO)". בכך הסתיים התיק בו נטען כי הלישכה הפרה סימני מסחר של התובעת בגין השימוש בשם הפורום. גם התביעה ההצהרתית וגם הכספית נדחו ללא חיוב בהוצאות.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

פיצוי בגין אובדן פרות
בית משפט השלום בחיפה חייב את משרד הבטחון לשלם פיצוי לחקלאי שאיבד פרות בשל פעולות שביצע משרד הבטחון בשטחי המרעה.
החקלאי שיוצג ע"י משרד עו"ד הפלר טען כי רכב של משרד הבטחון פרץ פרצה בגדר המרעה וכך גרם לאובדן של עשרות פרות.
בית המשפט פסק כי הוכח ש - 12 פרות אבדו וקבע לו פיצויים בסך של כ - 60,000 ש"ח ובצרוף הוצאות ושכ"ט עו"ד.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

עסקת מכר של משק - של מי כספי תנובה
בית משפט השלום בנתניה נתן פסק דין בו קבע כי כספים שהאגודה השיתופית בורגתא חילקה לחבריה שייכים לקונים את המשק החקלאי ולא למוכרים.
המוכרים טענו כי לאור סעיף בהסכם המכר הדן בנושא זכויות וחובות שנוצרו לפני 1995 ולאור העובדה כי לאגודה והחברים בה זכויות מלפני שנה זאת (1995) הרי הכספים שהתקבלו מהפרטת תנובה שייכים להם.
הקונים טענו שלא כך הדבר ומנגד טענו כי חוב בשל התקנת מתקני ביוב טרום שנה זו הינו של המוכרים.
לקריאת הסיכומים שמשרד הפלר הגיש בנושא לחץ כאן.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

הפרה יסודית בחוזה מכר מקרקעין
בית המשפט השלום בנצרת פסק בעניין חוזה מכר של נכס בטבריה.
התובע (המוכר) טען כי הנתבע (הקונה -דן תורג'מן) הפר את חוזה המכר בכך שלא שילם את מס השבח ("עסקת נטו") מנגד הנתבע טען כי מס השבח היה צריך להיות משולם ע"י התובע וזאת בשל תוספת מאוחרת להסכם.
בית משפט פסק כי המס היה צריך להיות משולם ע"י הנתבע וקבע כי אי התשלום הינו הפרה יסודית וכי על הנתבע לשלם לתובע את הפיצוי המוסכם. מנגד קיבל חלק מהתביעה שכנגד של הנתבע.
בית משפט דחה קיבל טענות התובע כי התוספת המאוחרת היתה פיקטיבית - חוזה למראית עין.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.
לסיכומים מטעם התובע (שיוצג ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה) לחץ כאן.

דייר מוגן נגד עירית חיפה
בית משפט השלום בחיפה דחה את תביעתה של עירית חיפה לפינוי דייר מוגן בעילת נטישה. הדייר המוגן אשר יוצג ע"י עו"ד איתי הפלר טען כי מעולם לא נטש המושכר וכי העיריה לא הוכיחה עילת פינוי. בית משפט קיבל טענות הדייר המוגן - דחה את התביעה וחייב את עירית חיפה לשלם הוצאות לדייר.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן. 

זיקת הנאה במשקים חקלאיים
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה של בעל משק חקלאי במושב בחוף הכרמל אשר טען לזיקת הנאה במשק של שכניו. התובע טען כי המשך עשרות שנים הוא עושה שימוש בדרך שבתוך משק הנתבעים וכאשר הנתבעים ביקשו לסגור המעבר התנגד וטען לזיקת הנאה. הנתבעים יוצגו ע"י עו"ד איתי הפלר מחיפה ובית משפט אימץ את מרבית טענות הנתבים ודחה את טענות התובע. בית המשפט המחוזי (השופט סארי ג'יוסי) קבע כי לא יכולה להיות זיקת הנאה במשקים וזאת משום שמדובר בזכויות של ברי רשות בלבד ולכן מדובר בקרקע ציבורית. כמו כן קיבל טענות הנתבעים כי השימוש איננו נוגד - דהינו הנתבעים נתנו הסכמתם למעבר של התובע ובהתאם לא יכולה להיווצר זיקת הנאה.
בית המשפט דחה התביעה וחייב את התובע בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

המפקחת על רישום מקרקעין הורתה על הריסה
המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה הורתה על הריסה של בניה שנעשתה ברכוש משותף. הנתבעים ביצעו בניה ברכוש משותף, תוך הריסת גדר חיה וגדר אבן. התובעים, בעלי דירות נוספות בבניין, אשר יוצגו בהליכים ע"י עו"ד הפלר מחיפה טענו כי הבניה נעשתה ללא הסכמתם וללא ידועם. חשוב לציין כי בניה זו נעשתה לאחר הליך קודם (גם בו ייצג עו"ד הפלר) שנוהל בין הצדדים בו איפשרה המפקחת לנתבעים לבנות גישה לדירתם ברכוש המשותף וזאת בשל בעיות מוגבלות של בנם. אולם הנתבעים לא ביצעו את שהותר להם בהליך הקודם אלא בנו דבר שונה לחלוטין והכל על רכוש משותף.
המפקחת חייבה הריסת הבנוי והשבת המצב לקדמותו וחייבה הנתבעים בהוצאות ההליכים.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

מעמדם של ילדים של דיירת מוגנת
בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעתם של הבעלים של דירת מגורים בחיפה נגד דיירת מוגנת וילדיה. התובעים, באמצעות משרד עו"ד הפלר איתי, טענו כי הדיירת נטשה את הדירה לפני שנים וכי הילדים אשר נותרו לגור בדירה גרים בה ללא רשות וללא זכויות. הילדים טענו כי הם דיירים מוגנים וזאת כי צויינו בחוזה הדיירות המקורי לחילופין טענו להזדהות החזקות. בית משפט דחה את שתי הטענות וקבע כי הדיירת המקורית נטשה את הדירה ועברה לגור לפני כעשור בדירה שרכשה ואין לה כל כוונה לשוב. עוד קבע כי הילדים לא הוכיחו כי הם דיירים "מקוריים" או כי קיימת הזדהות חזרות ובהתאם הורה להם לפנות את הדירה ולהשיב החזקה לתובעים.
עוד פסק בית משפט כי על הנתבעים לשלם לתובעים דמי שכירות ריאליים בהתאם לשמאות שהוצגה בגין התקופה ממועד הגשת התביעה ועד מועד הפינוי.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

מישאל חשין ז"ל וחנה סנש ז"ל
מותו של השופט העליון בדימוס מישאל חשין החזיר אותי לקרוא בפסיקתו. אוהב ספרות אנוכי וחשין הוא אמן (על) הספרות בפסיקת בית המשפט העליון. כמקורב למשפחת סנש היקר וכילד שישב על ברכי גיורא סנש ז"ל בגן גינסורא סנש הייתי חייב לעיין שוב בפסק דין יפה זה. בו חשין עמד והגן על כבודה של חנה סנש.

"נדע מכל אלה, כי העוצמה הבוקעת מזכותה של חנה סנש לכבוד ולשם טוב, עוצמה היא שאין למעלה הימנה. בעניינה של חנה סנש נוכל אף להוסיף ולומר כי כבודה ושמה הטוב הם למעלה מן החיים עצמם, שהרי ככל שעונתה לא גילתה את סודה עד שרצחוה נפש. ודוק: מדברים אנו בזכותה המזוקקת והנקיה של חנה סנש לכבוד ולשם טוב, זכות לכבוד ולשם טוב שאחיה גיורא סנש נושא משדה-הקרב על גבו ומניחה לפנינו."

השבה - עשיית עושר ולא במשפט
בית משפט השלום בחיפה קיבלה תביעה במלואה. את התובעים ייצג משרדנו (משרד עו"ד הפלר מחיפה). הנתבע בעל זכות להירשם ביחידה בנכס בחיפה, אשר רכש לפני שנים רבות מאבי התובעים. לשם רישום זכויותיו פעלו התובעים בלשכת רישום המקרקעין. הלשכה ביקשה לשם אחת מהפעולות אישור עיריה להעדר חובות. מכיוון שהנתבע לא היה בנמצא הרי כדי לקבל את האישור התובעים שילמו מכיסם את חובותיו של הנתבע כלפי העיריה. הנתבע טען שאיננו חייב להשיב הסכומים וזאת כי היו לו טענות שונות כלפי העיריה. בית משפט השלום בחיפה דחה הטענות וחייבו להשיב הסכומים. כמו כן חייבו בהוצאות ההליך.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לשון הרע בבית משותף
בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעתו של אדם אשר נשכר ע"י האסיפה הכללית בבית משותף בחיפה בכדי לנהל את הוועד. התובע נתקל בדיירת בבניין אשר סרבה לשלם ואף תלתה מודעה בחדר המדרגות המכנה אותו גנב ומורה ליתר הדיירים להימנע מתשלום אליו. התובע טען באמצעות משרד עו"ד הפלר מחיפה כי מודעה זו הינה לשון הרע. הנתבעת מנגד הגישה תביעה שלה בה טענה כי התובע הוציא לשון רע כנגדה והפנתה למודעה אחרת שכביכול נתלתה ע"י התובע.
בית משפט קיבל את מלוא הטענות של התובע וקבע כי הנתבעת פרסמה כנגדו לשון הרע וחייבה לשלם פיצויים והוצאות משפט. מנגד דחה את התביעה של הנתבעת במלואה.
לקריאת פסק הדין בנושא לשון הרע בבית משותף לחץ כאן.

ערעור בתביעה לפינוי דייר מוגן
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל ערעור בנושא פינוי דייר מוגן. בית משפט פסק בשלום לטובת הדייר המוגן, דהינו נגד פינויו, ובית המשפט המחוזי בחיפה הפך פסיקה זו , פסק לטובת עירית חיפה, והורה על פינוי. הדיון התרכז בשאלה המשפטית מהי נטישה של נכס מסחרי. את הדיירים המוגנים ייצג משרדנו. נעדכן בהמשך האם יוגש ערעור לבית המשפט העליון.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

קביעת דרגת נכות בביטוח לאומי
משרדנו ייצג עובד לשעבר של רפא"ל בערר בפני וועדה רפואית של הביטוח לאומי בחיפה והצליח לקבוע ללקוח נכות קבועה של 66%. קביעת הנכות הינה רטרואקטיבית ממועד התאונה והלקוח יזכה לגמלה קבועה.
לקריאת הערר לחץ כאן.

ליטיגציה בתחום האגודות השיתופיות
תביעה נגד מושב בצפון הארץ. במסגרת היעוץ המשפטי שמשרד הפלר בחיפה מספק, אנו מייצגים מושבים (קואפרטיבים - אגודות שיתופיות) בתביעות שחברים או בנים של חברים מגישים. תיק זה , אשר פרטים נוספים יינתנו בהמשך, מתנהל בנושא ההרחבה במושבים, תחום אשר בשנים האחרונות תפס תאוצה.

תביעה נגד חברת שורש
משרדנו (עורך דין הפלר מחיפה) מייצג לקוח שתובע את חברת שורש בטענות של גזל, גניבת סוד מסחרי, הפרת זכויות יוצרים, עוולות מסחריות ועוד. התביעה מתנהלת בבית משפט השלום בתל אביב. העניין הוא סביב תיק מים יעודי לילדים קטנים. התובע עותר לפיצויים וכן צו מתן חשבונות.
לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.

פסיקה בנושא דמי שימוש בחניון
בית משפט השלום בחיפה פסק לטובת לקוח של משרד עורך דין הפלר בחיפה. התובע תבע את חברת מאי מרקט המנהלת ומפעילה סופרמרקטים. הנתבעת עשתה שימוש בחניון של התובע במגדל הנביאים בחיפה. בשלב כלשהו הפסיקה לשלם דמי שימוש עבור החניון והתובע נאלץ לפנות לערכאות משפטיות. לאחר ששילמה כ 100,000 ש"ח בפסק דין חלקי הרי בפסק הדין הסופי נקבע כי עליה לשלם סכום נוסף בסך של 120,000 ש"ח וכן 15% שכ"ט והשבת האגרה לתובע. תביעה שכנגד שהגישה מאי מרקט ובה טענה כי לתובע אין זכות לגבות דמי שימוש וזאת כי יש לה זיקת הנאה בחניון נדחתה במלואה.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

סמכות בבקשה לביזיון בית משפט
בית משפט השלום בחיפה קיבל טענות המבקשים, שיוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר מחחיפה, כי הסמכות העניינית לדון בבקשה לביזיון פסק דין של המפקחת לרישום מקרקעין, נתונה לבית משפט השלום. בד בבד עם קבלת טענות עורך דין הפלר בנושא הסמכות דחה כב' השופט גולדקורן מבית משפט השלום בחיפה את הבקשה לחייב המשיבים בהוצאות בגין הבקשה. לקריאת פסק הדין לחץ כאן.
 

שימוש בקרקע לחניה בבית משותף
המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה (המכונה לעיתים המפקחת על בתים משותפים) קיבלה תביעה של בעלת דירה בחיפה, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר. התובעת אשר הינה בעלת הדירה בקומת הקרקע, מחנה את רכבה בסמוך לדירתה בשטח קרקע המוצמד לה. בעלי דירה אחרת בבניין עושים שימוש בקרקע שבעקב החניה של התובעת וטוענים כי בשל זכות המעבר הרשומה בתקנון זכאים גם הם להחנות בשטח המוצמד להם. המפקחת קבעה כי אסור לנתבעים לעשות שימוש בשטח עבור רכב וכי זכותה הקניינית של התובעת גוברת על זכות המעבר שלהם. המפקחת חייבה בהוצאות את הנתבעים.
לקריאת סיכומים של התובעת שהוכנו ע"י עו"ד הפלר לחץ כאן.
לקריאת פסק הדין של המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה לחץ כאן.
 
 
Share by: