ביטול מינוי של בן ממשיך

בית משפט לענייני משפחה בטבריה קיבל את תביעתה של אחות כנגד אחיה לעניין ביטול מינויו כבן ממשיך במשק הוריהם המנוחים.

התובעת יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר מחיפה.

עיקר התביעה נסב על כתב המינוי וחתימות ההורים עליו: האם מזויפות הן או אותנטיות. בית המשפט קיבל את טענת הזיוף ובהתאם פסל את כתב המינוי.

בית המשפט אף חייב את האח בהוצאות משפט בסך של 20,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.ביטול מינוי של בן ממשיך
Share by: