קבלת תצהירו של עד שנפטר

בית המשפט השלום בחיפה דחה בקשתם של נתבעים לקבל כראיה תצהירו של עד שנפטר, אשר לא הספיק להחקר בחקירה נגדית.

התובע, אשר מיוצג ע"י עוה"ד איתי הפלר מחיפה, טען כי לא מתקיימים החריגים הקבועים בדין המתירים לקבל את התצהיר כראיה. בפרט כאשר העד בעודו בחיים נכח באולם בית המשפט, אולם עזב טרם שהגיע תורו להחקר.

כמו כן דחה בית המשפט את בקשת הנתבעים להעיד את רואה החשבון מטעמם.

לקריאת התגובה לבקשה מטעם עורך הדין הפלר לחץ כאן.

לקריאת החלטת בית המשפט השלום בחיפה לחץ כאן.

קבלת תצהירו של עד שנפטר
Share by: