הפרה יסודית של חוזה מכר פטנטים

בית משפט השלום בחיפה קיבל טענות התובע שיוצג ע"י עו"ד הפלר כי הנתבעים הפרו הפרה יסודית חוזה מכר של זכויות בפטנטים שעשו עם התובע.

בית משפט קיבל עמדת התובע כי בוצעה הפרה יסודית ע"י הנתבעים וכי הם היו חייבים על פי החוזה לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בחוזה.

בית המשפט לא קיבל דרישת התובע לאכיפת החוזה וזאת כי התובע הודיע עוד טרם הגשת התביעה לנתבעים כי בשל הפרתם החוזה בוטל.

בית משפט לא פסק הוצאות בשל התנהגות הנתבעים בהפרת החוזה.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.הפרה יסודית של חוזה מכר פטנטים
Share by: