תלונה ללשכה - האם לשון הרע

האם תלונה ללשכת עו"ד הינה לשון הרע?
בית משפט השלום בקריות דחה חלק גדול מתביעת דיבה אשר הוגשה על סכום של 150,000 ש"ח.

את הנתבע ייצג משרדנו.

התובע טען כי הנתבע פרסם פרסומים רבים אשר פגעו בשמו ובכבודו. בין היתר טען כי תלונות ללשכת עורכי הדין ומכתבים שכתב הנתבע מהווים לשון הרע.

בית משפט השלום קבע כי רק תלונה אחת ללשכת עורכי הדין מהווה הוצאת לשון הרע ובגינה חייב בפיצויים. גם בגובה סכום הפיצויים התחשב ולא פסק את הסכום המקסימילי המותר.

בית משפט פסק בסופו של יום כי על הנתבע לשלם לתובע כ- 30,000 ש"ח (כולל הוצאות). כזכור מדובר בחמישית מסכום התביעה.

יצוין כי על פסק הדין מוגש ערעור וזאת כי אנו סבורים כי דין התביעה כולה להדחות. לדעתנו תלונה ללשכת עורכי הדין הינה לגיטימית ומוגנת מפני תביעת דיבה. ראו בנושא פסק דין שניתן ע"י בית משפט השלום בתל אביב לאחרונה. הביטויים בתלונה שם היו חריפים הרבה יותר ועדיין בית משפט קבע כי התלונה זכאית להגנה מפני תביעת דיבה.

לקריאת פסק הדין של בימ"ש בקריות לחץ כאן.

לקריאת פסק הדין של בימ"ש בתל אביב לחץ כאן.

תלונה ללשכת עורכי הדין
האם לשון הרע
Share by: