דחייה חלקית של התנגדות לביצוע שטר

רשם בית משפט השלום בחיפה דחה חלק משמעותי מהתנגדות לביצוע שטר.

התובע, בייצוגו של עו"ד הפלר, הגיש לביצוע שטר חוב של שוכר, אשר שכר דירה מהתובע. השוכר הפר את תנאי השכירות והותיר חובות מים, ארנונה וחשמל וכמו כן הותיר נזקים במושכר. התובע, לאחר שליחת התראה, הגיש לביצוע שיק בטחון ע"ס 12,000 ש"ח. השוכר הגיש התנגדות וביום 12.9.11 נערך דיון בה.

כב' הרשם, ניר זיתוני, דן בטענות וקיבל חלק מהטענות של התובע בייצוגו של עו"ד הפלר ובו במקום נתן כנגד השוכר פסק דין חלקי על חובות המים וחשמל. כך גם חייב את השוכר בהפקדת חלק מהסכומים בקופת בית המשפט כתנאי לקבלת ההתנגדות. עוד יצוין כי השוכר חויב בתשלום הוצאות לתובע.

לקריאת ההחלטה מיום לחץ כאן.

דחייה חלקית של התנגדות לביצוע שטר
Share by: