הטעיה ומצג שווא בחוזה שכירות

בית משפט השלום דחה את תביעתה של חברת שוקחה ובניו נגד חברת פסח נוביצקי בע"מ, אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר.

התובעת טענה כי הנתבעת הטעתה אותה והציגה לה מצג שווא בחוזה השכירות של נכס בעיר התחתית בחיפה. לטענתה הנתבעת הציגה לה מצג שהיא הבעלים של הנכס כאשר בפועל הנכס היה בעלות חברת צים.

בית משפט השלום פסק כי גם אם היה מצג שווא הרי נעשה הוא בתום לב של הנתבעת וכי ממילא התובעת לא זכאית לכל פיצוי וזאת כי לא דרשה לבטל את השכירות והמשיכה להחזיק במושכר.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים מטעם הנתבעת לחץ כאן.

הטעיה ומצג שווא בחוזה שכירות
Share by: