בקשה לפטור מערבון בערעור

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של מערער לפטור מהפקדת ערבון.

את המשיבה ייצג עו"ד הפלר.

לקריאת התגובה לבקשה לפטור מערבון לחץ כאן.

לקריאת ההחלטה של בית המשפט המחוזי לחץ כאן.

בקשה לפטור מערבון בערעור
Share by: