צו מניעה ופיצויים בגין הפרה של סימן מסחר

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק כי בעל עסק שעשה שימוש בסימן מסחר ללא הסכמת בעליו יפצה את בעלי הסימן בפיצויים בסך 50,000 ₪ ושכ"ט בסך 5,000 ₪. כמו כן ניתן צו המורה לו להפסיק כל שימוש בסימן המסחר.

עורך דין הפלר ייצג בהליכים את בעלת סימני המסחר "בורקס בכר" ו"בורקס בכר העגלה". הנתבע הפעיל עסק לבורקסים בשכונת הדר בחיפה בשם זהה ללא הסכמת התובעת.

לקריאת פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה לחץ כאן.

צו מניעה ופיצויים 
בגין הפרה של סימן מסחר

Share by: