האם הפרודה זכאית לזכויות בהרחבה

בית משפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של פרודה נגד בעלה לשעבר בה דרשה לקבל מחצית מהזכויות במגרש בהרחבה במושב. כמו כן דחה תביעתה לקבל מחצית ממכסת גידול מטילות (תרנגולות). הבעל לשעבר, אשר יוצג ע"י משרד עו"ד הפלר, טען כי הזכויות טרם התגבשו ומדובר בהמלצה של המושב בלבד, אשר לא קיבלה כל אחיזה רשמית בספרי המינהל והסוכנות. יצוין כי התביעה הוגשה גם כנגד המושב, מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והמועצה לענף הלול.

טענה נוספת של התובעת שנדחתה היא לעניין מתנה מאביו של הבעל. נקבע כי התובעת לא שינתה מצבה לרעה וזאת כי חיה ביחידת דיור ללא נשיאה בהוצאות שכירות, חשמל וגז.

התובעת חויבה לשאת בהוצאות ושכ"ט הנתבעים בסך כולל של 15,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

האם הפרודה זכאית לזכויות בהרחבה במושב?
Share by: