משכון נחלה - ניצחון גם בעליון

בהמשך לידיעה שלנו לעניין פסק הדין של בית המשפט המחוזי לעניין ביטול משכון נחלה של בנק ירושלים אנו שמחים להודיע כי בית המשפט העליון דחה את בקשת הרשות לערער של הבנק.

להזכיר בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי הבנק כשל במילוי חובותיו כלפי בעלי הנחלה, אשר יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר, ובהתאם ביטל את המשכון שהוטל על הנחלה.

לקריאת הידיעה על פסק הדין במחוזי לחץ כאן.

לקריאת ההחלטה של בית המשפט העליון מיום לחץ כאן.

משכון נחלה - בית משפט עליון
Share by: