ביטול משכון של נחלה

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערעורם של בעל ואישה לעניין תוקפו של משכון אשר נעשה על משק שלהם במושב חרות. בני הזוג יוצגו ע"י משרד עו"ד הפלר. בית המשפט המחוזי קבע כי בנק ירושלים הפר חובותיו כלפי המערערים ואישר את ההלוואה מבלי שערך בדיקות מספקות ומבלי שווידא שהממשכנים (המערערים) ערים למשכון עליו הם חתמו.

לעיקרי הטיעון של המערערים לחץ כאן.

לפסק הדין לחץ כאן.

ביטול משכון של נחלה
Share by: