תשלום חוב לנגריה

בית המשפט השלום בחיפה פסק כי הנתבע ישלם לנגרית גל עופר בע"מ, אשר יוצגה ע"י עו"ד איתי הפלר, עבור עבודות שביצעה הנגרייה וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

הנתבע התחמק מתחילת שנת 2008 מתשלום עבור מטבח, אשר הותקן בביתו. בכתב הגנתו טען כי שילם חלק מסכום ההזמנה במזומן וכי לא קיבל כנגד התשלום קבלה וכי את יתרת התשלום הוא עיכב בשל ליקויים כביכול במטבח.
 
בית משפט השלום בחיפה דחה גרסת הנתבע כולה, לרבות מטעמי העדר אמינות של עדות הנתבע. לעומת זאת בית המשפט קיבל את גרסת התובעת במלואה ופסק לחובת הנתבע את מלוא סכום התביעה לרבות החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד.

לפסק הדין המלא (לרבות פרוטוקול וסיכומים בע"פ) לחץ כאן.

תשלום חוב לנגריה
Share by: