תשלום דמי וועד בית בבית משותף

נציגות הבית המשותף ברחוב יהודה הנשיא 8 בחיפה הגישה באמצעות משרד עורך דין הפלר בחיפה תביעה נגד מספר בעלי דירות בעניין אי תשלום דמי וועד בית.

שני הנתבעים המרכזיים (כנגד יתר הנתבעים ניתן פסק דין בהסכמה לפני זמן מה) בעלי הדירות הקרקע טענו כי אינם חייבים בתשלום בשל ביקורת שלהם כלפי פעולות ותפקוד הנציגות.

המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה דחתה את טענות ההגנה וקבעה כי החובה לשלם דמי וועד לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 איננה ניתנת להתניה בשל אי קבלת שירות או בשל אי שביעות רצון מתפקוד הנציגות.

המפקחת לרישום מקרקעין בחיפה חייבה את הנתבעים בדירות הקרקע לשלם לנציגות כ"א סכום של כ - 10,000 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין כולל בסך 5,000 ₪.

לקריאת פסק הדין של המפקחת לרישום מקרקעין בחיפה מיום 4.6.2013 לחץ כאן.

תשלום דמי וועד בית 
בבית משותף
Share by: