בורר דחה את כל טענות התביעה של חבר האגודה

הבורר, עו"ד רז יצחק, דחה בפסק ארוך ומנומק את כל טענות התביעה של חבר אגודה נגד האגודה השיתופית נוה אטי"ב. 

האגודה יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר. חבר האגודה הגיש תביעה נגד האגודה לעניין הבטחות כביכול של האגודה כלפיו ולגבי כשלים תכנוניים אשר מנעו ממנו לבנות יחידות נופש במשק שלו.

 חבר האגודה דרש מהאגודה פיצויים כספיים המתקרבים למיליון ש"ח. הבורר קיבל את טענות ההגנה של האגודה ודחה את התביעה כולה


לסיכומים מטעם האגודה לחץ כאן.בוררות באגודות שיתופיות
Share by: