בוררות במושבים

חבר במושב עופר הגיש תביעה נגד שכנו, אשר גם הוא חבר משק. 

סכום התביעה היה כ- 1,600,000 ש"ח והתביעה התבססה בעיקר על הטענה כי משקו של הנתבע, אשר יוצג ע"י עו"ד הפלר, והפעילות בו גורמים לירידת ערכו של משק התובע. 

התביעה התבררה במסגרת בוררות עפ"י מינוי של רשם האגודות השיתופיות.

הבוררת, עו"ד אביגיל בהט, דחתה את התביעה במלואה וקיבלה את טענות הנתבע שיוצג ע"י משרדנו.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

בוררות בין חברי משק במושבים
Share by: