עיקול זמני

בית משפט השלום בחיפה קיבל את בקשתה של מילועוף אינטגרצית פטם אגש"ח, המיוצגת ע"י משרד עו"ד הפלר, לצו עיקול זמני. 

מילועוף ביקשה כי יוטל עיקול זמני על כספים אשר חברת ריסורסס נטלה לכיסה במקום להעבירם למילועוף. לטענת מילועוף, ריסורסס בבעלות יעקב בן ארי, אשר תיווכה בין מילועוף לבין יבואני בשר בחו"ל, נטלה לכיסה כספים אשר שולמו בגין רכישת הבשר. ניתן צו עיקול זמני בסכום של 200,000 ₪.

בקשה של ריסורסס לביטול העיקול נדחתה וכך גם ערעורה. 

להחלטה המלאה בעיקול הזמני לחץ כאן.

להחלטה המלאה בבקשה לביטול צו העיקול הזמני לחץ כאן.

עיקול זמני
Share by: