תקדים אקדמאי זכות ייצוג בוועדות משמעת

בית משפט המחוזי בחיפה פסק כי תקנון אוניברסיטת חיפה האוסר על סטודנטים לשכור שירותיו של עורך דין במסגרת הליכי משמעת מנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו ואי לכך פסול. 

משרד עו"ד הפלר ייצג שלושה סטודנטים של אוניברסיטת חיפה, אשר האוניברסיטה פתחה נגדם בהליך משמעתי וזאת בשל הפגנתם כנגד הקרנת הסרט "גן עדן עכשיו". 
הסטודנטים ביקשו כי בהליכי המשמעת ייצוגו ע"י עו"ד הפלר, אולם תקנון האוניברסיטה אסר זה. הסטודנטים סרבו להופיע בפני וועדת המשמעת ללא ייצוג מקצועי ולכן נשפטו שלא בפניהם והורשעו. 

הסטודנטים עתרו לבית המשפט המחוזי בחיפה וביקשו להורות על ביטול פסק הדין וזאת בטענה כי זכותם לייצוג משפטי מקצועי הינה זכות חוקתית. 

בית משפט קיבל את כל טענותיהם וקבע כי פסק הדין יבוטל וכי ההוראה בתקנון הנדונה איננה חוקתית ולכן בטלה. בהתאם הורה בית המשפט לאוניברסיטה לתקן את התקנון.

לקראת פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה לחץ כאן.

לקריאת הסיכומים מטעם הסטודנטים לחץ כאן.

האוניברסיטה הגישה ערעור לבית המשפט העליון. ראה ידיעה באתר בנושא.

זכות ייצוג 
בוועדות משמעת באקדמיה
Share by: