תיווך מקרקעין - הזכאות לדמי תיווך

בית משפט השלום בחיפה דחה ביום תביעתו של מתוווך המקרקעין, ראובן דוידסון. 

דוידסון תבע את חברת ל.מ.ה חברה לנכסים בע"מ ואת מר מורגנשטרן וטען בכתב תביעתו כי הוא זכאי לדמי תיווך בגובה 2% בגין עסקה למכר בנייין ברח' הנמל בחיפה, אשר חברת ל.מ.ה היא בעלת זכויות החכירה בו. 

הנתבעים אשר יוצגו ע"י עו"ד איתי הפלר מחיפה טענו כי לא נערך כל הסכם מחייב והבניין לא נמכר. 

כמו כן טענו כי מורגנשטרן, אשר מכר מניותיו בחברת ל.מ.ה לצד שלישי מעולם לא היה מחויב כלפי דוידסון מה גם שמכר המניות איננו עסקה במקרקעין על פיה זכאי דוידסון לדמי תיווך. 

בית משפט קיבל את כל טענות התובעים ודחה את כל טענות דוידסון, לרבות טענותיו לעניין חוסר תום לב של הנתבעים.

לקריאת פסק הדין של בית משפט השלום בחיפה לחץ כאן.


תיווך מקרקעין - הזכאות לדמי תיווך

Share by: