זיקת הנאה במשקים

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה של בעל משק חקלאי במושב בחוף הכרמל אשר טען לזיקת הנאה במשק של שכניו. 

התובע טען כי המשך עשרות שנים הוא עושה שימוש בדרך שבתוך משק הנתבעים וכאשר הנתבעים ביקשו לסגור המעבר התנגד וטען לזיקת הנאה. 

הנתבעים יוצגו ע"י עו"ד איתי הפלר מחיפה ובית משפט אימץ את מרבית טענות הנתבים ודחה את טענות התובע. בית המשפט המחוזי (השופט סארי ג'יוסי) קבע כי לא יכולה להיות זיקת הנאה במשקים וזאת משום שמדובר בזכויות של ברי רשות בלבד ולכן מדובר בקרקע ציבורית. כמו כן קיבל טענות הנתבעים כי השימוש איננו נוגד - דהינו הנתבעים נתנו הסכמתם למעבר של התובע ובהתאם לא יכולה להיווצר זיקת הנאה.

בית המשפט דחה התביעה וחייב את התובע בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

זיקת הנאה במשקים
Share by: