בוררות במושבים - הקצאת שטחים לנחלות

בוררות בין חברים באגודה שיתופית ובין האגודה בנושא הקצאת שטחים לנחלות.

התובע טען כי שטחים שהוקצו לשכנו, הוקצו שלא כדין תוך אפליה ופגיעה בו.

הנתבעים שהיו מיוצגים ע"י משרד עו"ד הפלר טענו כי כל החלטות האגודה והרשויות שלה נעשו כדין. טענו כי התובע לא עמד על זכויותיו ואין לו אלא להלין על עצמו. עוד טענו כי כי לא נפל פגם בהליך החלוקה.

טענות הנתבעים אשר יוצגו ע"י משרדנו התקבלו כולן ותביעתו של התובע נדחתה במלואה.

פסק הבורר של עו"ד זכי  כמאל מקיף וסוקר את הסוברניות של רשויות האגודה ומתייחס למשטר הזכויות בקרקעות האגודה והחלוקה בפנימית בין חברי האגודה.

לקריאת פסק הבורר לחץ כאן. (שמות מצונזרים ומעט ארוך - בהתאם סבלנות).

בוררות במושבים - הקצאת שטחים לנחלות
Share by: