צו מניעה מינהל מקרקעי ישראל

מושב יערה, בייצוגו של עוה"ד הפלר, עתר לבית המשפט המחוזי בחיפה וקיבל צו מניעה זמני האוסר על רשות מקרקעי ישראל (ממ"י) להתקשר בחוזה עם חברת בזק לעניין מבנה תקשורת במשבצת המושב.
לקריאת הצו זמני לחץ כאן.

צו מניעה רשות מקרקעי ישראל
Share by: