ערעור פסק בורר אגודות שיתופיות

משרד עורך דין הפלר ייצג בעלי נחלות במושב, בערעור שהוגש על פסק בורר. הבוררת דחתה את הערעור שהוגש נגד בעלי הנחלות ונגד האגודה.

הדיון התמקד בהקצאת חלקות ב' לבעלי הנחלה ע"י האגודה וטענות של אפליה וחוסר צדק שטען המערער (בעל נחלה שכן) בהקצאה. הבוררת קיבלה טיעוני משרד עו"ד הפלר והותירה את ההקצאה על כנה. 

עוד קבעה הבוררת (וגם פה אימצה את טענות משרד הפלר) כי קביעת הבורר להורות על אסיפה נוספת בנושא מנוגדת לקביעה הראשונית שלו כי ההקצאה כשרה ובהתאם ביטלה קביעה זו.


לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

פסק דין בערעור על פסק בורר באגודות שיתופיות
Share by: