התיישנות מתי נוצרת עילת תביעה

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק פה אחד כי ערעורו של בנק לאומי יתקבל וכי אין לדחות את התביעה שהגיש מטעמי התיישנות. בהתאם החזיר בית המשפט המחוזי את התיק לבית משפט השלום בחיפה על מנת שיכריע בתיק לגופו של עניין.

משרד עורך דין הפלר בחיפה ייצג את המשיבים. 

המשיבים טענו כי המרוץ החל במועד חתימתם בשנת 1996 או לכל המאוחר במועד הרישום בטאבו בשנת 1997 ובהתאם התביעה שהוגשה בשנת 2009 התיישנה. הבנק טען כי המרוץ החל במועד בו הלווים הפסיקו לשלם את תשלומי המשכנתא ב 2006.

השאלות העולות חשובות לסוגיית ההתיישנות ולנושא מתן הלוואות המובטחות במשכנתא. קביעת המחוזי חושפת את המוכרים בעסקת מקרקעין ואף את עורכי הדין המייצגים אותם לתביעות שיוגשו עשרות שנים לאחר מועד חתימת העסקה.

 לקריאת פסק הדין של בית משפט השלום בחיפה לחץ כאן.


התיישנות 
מתי נוצרת עילה תביעה
Share by: