קופות הכניסה לאתר החרמון

בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את ערעורה של חברת הר חרמון אשר יוצגה ע"י משרד עו"ד הפלר וקבע כי הקופות בכניסה לאתר הנופש והסקי לא יהרסו בשלב זה.

הקופות נהרסו ע"י כוחות צה"ל במהלך מלחמת לבנון השניה וכאשר הוקמו בשנית ע"י חברת הר חרמון נטען ע"י המשיבה (הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון) כי הבניה איננה חוקית.

הטעם לאי חוקיות הוא הצורך להסדיר תוכנית מפורטת לאישור וועדות התכנון החובקות אלפי דונמים ומעורבים בהם גורמים רבים, לרבות ביטחון, רשות הטבע והגנים. אישור תוכנית שכזו מטבע הדרכים אורך זמן רב וחברת הר חרמון הוכיחה לבית משפט כי היא פעלה ופועלת נמרצות בעניין זה.

בהתאם קבע בית המשפט המחוזי כי מתקיימות במקרה שלנו הנסיבות המיוחדות המתירות דחיית מועד ביצועו של צו הריסה.

לקריאת פסק הדין מיום לחץ כאן.

הערעור התקבל
 הקופות לחרמון לא יהרסו
Share by: