פינוי דייר מוגן - תחולת סעיף 20(ב) לחוק הגנת הדייר

בית משפט השלום בחיפה קיבל את תביעתו של בעל נכס ברחוב הרצל בחיפה לפינויו של דייר מוגן. בעל הנכס יוצג ע"י עו"ד איתי הפלר.

הנתבע טען כי הוא זכאי להיות דייר מוגן בדירה וזאת כי התגורר בדירה חצי שנה טרם פטירתה של הדיירת המוגנת אימו. מנגד טען התובע כי גם אם הנתבע גר בדירה בתקופה המתאימה הרי בבעלותו זכויות בדירה אחרת ולכן בהתאם להוראות החוק איננו זכאי להיות דייר מוגן.

בית משפט קיבל את טענות התובע כי לנתבע זכויות בדירה אחרת ובהתאם אין הוא זכאי לדיירות המוגנת ועליו לפנות את הדירה. בית משפט אף אמץ את טענות התובע כי הנתבע לא הוכיח במידה הראויה העדר זכויותיו בדירה האחרת, כאשר זכויותיו רשומות בטאבו והוא נמנע מלהביא עדים להוכיח אחרת.

כמו כן חייב בית המשפט את הנתבע בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח והשבת האגרה לתובע.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן.

לקריאת כתב התביעה לחץ כאן.

לקריאת סיכומים מטעם התובע לחץ כאן.

פינוי דייר מוגן - תחולת סעיף 20(ב) לחוק הגנת הדייר
Share by: