מקרקעין שמאי מוסכם

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את תביעתה של החברה העירונית יפה נוף נגד בעלי הזכויות במגרש בצ'קפוסט. 

בד בבד קיבל את התביעה הנגדית של הנתבעים. התביעה העיקרית היתה לביטול קביעתו של השמאי המוסכם, יצחק סיון, אשר על פיה התחייבה יפה נוף לשלם לנתבעים בגין רכישת המגרש (ובתוספת 20% כפי שהצדדים קבעו בינהם). התביעה שכנגד היתה לעניין תשלום פיצוי בגין הפרה יסודית של החוזה בין הצדדים ע"י יפה נוף. בית המשפט דחה את התביעה וקיבל את התביעה שכנגד וחייב את יפה נוף לשלם לנתבעים סך של 333,600$.

כמו כן פסק בימ"ש כי על יפה נוף לשלם פיצוי מוסכם בשיעור של 10% מהסכום הנ"ל, דהיינו סך של 33,600$. 

כמו כן יפה נוף חויבה בתשלום החזר הוצאות הנתבעים ושכר טרחת עו"ד של הנתבעים בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף ש"ח) בצירוף מע"מ. פ

ראה תיק א (מחוזי חיפה) 895/02 יפה נוף-תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ נ' עו"ד הפלר מאיר, שוורץ חנה, שוורץ דבורה. נציין כי את עו"ד הפלר וכן את האחיות שוורץ ייצג עו"ד ניר ברזל יוצא משרדו של עו"ד הפלר.

מקרקעין שמאי מוסכם
Share by: