ביטול הפטור ממס שבח

יאיר לפיד נכנס במלוא המרץ לתפקידו החדש וכבר בפתח שינוי צפוי בחקיקת מיסוי מקרקעין בישראל.
 
לקראת השינוי הצפוי בחוק מיסוי מקרקעין שואלים אותי רבים מה לעשות?
 
שני מרכיבים מרכזיים לשינוי הצפוי. האחד שינוי במדרגות מס הרכישה והשני ביטול הפטור הפופולרי ממס שבח, הידוע בכינויו העממי "כל ארבע שנים".
 
בתחילת שנת 2014 יבוטל סעיף 49 ב' 1 בחוק מיסוי מקרקעין וכך יבואו לסיומו עידן (לפחות עד שר האוצר הבא) בחקיקת מיסוי המקרקעין בארצנו. היה ידוע לציבור כי כל ארבע שנים יכול תא משפחתי למכור דירת מגורים (מזכה) בפטור ממס שבח. כלומר ללא כל תשלום מס למדינה על השבח שצברו ממועד רכישת הזכויות ועד מכירתן. ואילו כעת יאלצו עשרות אלפי בתי אב בישראל להסתפק בפטור שיוותר בספר החוקים הידוע בכינויו פטור דירת מגורים יחידה.
 
מעתה (ינואר 2014) המס על השבח יהיה 25%! אין ספק שמדובר בשינוי מהותי.
 
בהתאם פונים אלי בשאלה האם לעשות שימוש בפטור עד סוף השנה. הרי בתום השנה ילך הפטור "לעולמו" ולא יהיה ניתן לעשות בו עוד שימוש. ראשית יש לזכור כי העניין איננו מדויק וזאת כי בתקופת המעבר יינתן פטור חלקי. כלומר פטור עד מועד השינוי (ינואר 2014) ועל יתרת התקופה יחול מס בגובה 25% מהשבח.
 
תשובתי בנושא זה דומה לתשובותיי טרם השינוי. שיקולי מיסוי חשובים, אבל מכיוון שעסקת מקרקעין הינה צעד גדול ומשמעותי ובדרך כלל העסקה הכלכלית הגדולה ביותר של תא משפחתי, הרי אין זה השיקול היחיד. כך למשל מי שלא התכוון למכור והנכס מניב לו תשואה נאה או מספק פתרון דיור הולם לצרכיו אזי לא בטוח שהשינוי במיסוי חייב להובילו למכירה.
 
יש לזכור גם כי המס הוא על השבח הריאלי כלומר לא מתנודות המטבע (אשר ממוסות, אולם בשיעור נמוך) וכי ניתן לנכות הוצאות שנעשו למטרות ההשבחה או לצרכי הרכישה/מכירה כגון שכר טרחת עורך/ת דין, שכרו של מתווך/ת, שכרו של שמאי/ת, מס רכישה וכיוב'.
 
ניתן לערוך חישוב במשרדנו בכדי לדעת מה גובה המיסוי הצפוי וכך לקבל החלטה מושכלת יותר בנוגע למכירה.
 
לגבי השינויים בשיעורי מס הרכישה אכתוב כאשר הדברים יתבהרו בכנסת.
 
 
בכל שאלה בנושא אתם מוזמנים לפנות ליעוץ למשרדי בחיפה או בטלפון
 04-8521343 או במייל itai@hoefler.co.il.

ביטול הפטור ממס שבח
Share by: